Poradna

Má obec povinnost stanovit místo náhradní výsadby?

V obci, ve které žiji, bylo pokáceno asi 5 vzrostlých topolů. Stromy měly funkci větrolamu, nebyly staré a podle dřeva zdravé. Nepochybuji, že obec vydala povolení, na základě kterého stromy odstranila (v minulosti to proběhlo na několika místech), spíše by mne zajímalo, zda má obec povinnost stanovit místo náhradní výsadby.

Tento dotaz byl vyřešen dne 29. 1. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Kácení stromů je obecně upraveno v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V § 9 je stanoveno, že orgán ochrany přírody a krajiny (obecní úřad) může uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu [1]. Jelikož aletrnativní možnost uložení odvodů nebyla nikdy upravena prováděcím právním předpisem, máme za to, že by náhradní výsadba měla být uložena vždy.

Pro Váš případ to konkrétně znamená, že obec povoluje kácení a současně s tímto povolením rozhoduje o náhradní výsadbě. Pokud není v povolení ke kácení ustanovení o náhradní výsadbě, je možné jej pouze napadnout opravným prostředkem (účastník může podat odvolání, ostatní osoby jen podnět k přezkumu). Jediná efektivní možnost zabránění chování ze strany obce při kácení a neuložení náhradní výsadby do budoucna je účast v řízeních ve kterých se kácení povoluje.

Pokud by tedy obec nadále pokračovala v kácení a Vy byste chtěla toto chování zvrátit, či aspoň být o něm informována, navrhuji Vám založení spolku. Spolek je oprávněn se  účastnit správního řízení. Aby se mohl účastnit správního řízení, musí oznámit svou účast do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným  správním orgánem zahájení řízení oznámeno, pak má postavení účastníka řízení (viz § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.). V tomto řízení pak můžete navrhovat to, že v povolení  ke  kácení není  uložena povinnost náhradní výsadby.

[1] § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty