Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Gubin: bourání vesnic kvůli uhlí

Povrchová těžba uhlí a otevření elektrárny v západním Polsku, v těsné blízkosti měst Gubin a Brody, by měla přímý dopad asi na 2000 lidí. Zhruba 10 malých obcí by muselo být zbouráno a jejich obyvatelé přesídleni.

Investorem projektu je státní firma PGE, která žádá příslušná povolení od politiků a státní správy. Proces povolování provází typické nešvary, které známe z podobných případů v České republice – silný politický tlak, „nezávislá“ odborná komise složená hlavně z obhájců těžby, brainwashing občanů, očerňování odpůrců v médiích, šikana samosprávy nadřazeným subjektem, snahy o prosazení projektu salámovou metodou, obcházení zákonů, právní kličky a podobně.

V Polsku neexistuje organizace jako my, která by právní cestou hájila občany a jejich právo na zdraví a příznivé životní prostředí. Proto od roku 2010 poskytujeme právní podporu případu a pomáháme místním samosprávám a občanům využít jejich právní nástroje a zapojit se do schvalování projektu ve fázi územně-plánovací a v procesu environmentálního povolování. 

Po více než dvou letech se díky efektivnímu zapojení místních komunit nepodařilo investorovi získat ani jediné povolení a posunout projekt dál směrem k realizaci. Fungování úřadů, soudů a vymahatelnost práva je totiž v Polsku na lepší úrovni než v České republice, kde jsme se mnohokrát setkali s tím, že soudy začaly dávat za pravdu odpůrcům a rušit nezákonná povolení až ve chvíli, kdy už stavba dávno stála.

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Petra Urbanová

Petice proti rozšíření hnědouhelného dolu Turów byla předána Evropskému parlamentu

Petici proti rozšíření a prohloubení hnědouhelného dolu Turów a prodloužení platnosti licence pro provoz dolu až do roku 2044 sepsanou právníky Frank Bold podepsalo za tři měsíce dohromady 12.949 osob. Zástupci Libereckého kraje, Greenpeace ČR a místních obyvatel ji předali Petičnímu výboru Evropského parlamentu na tiskové konferenci 5. 3.

Aktuálně

Frank Bold pomáhá i v Polsku

Frank Bold dorazil i do Polska. Naše polská pobočka se zdárně přejmenovala a dnes jsme spustili nový polský web.  Podívejte se na www.frankbold.pl    

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold