Gubin: bourání vesnic kvůli uhlí

Povrchová těžba uhlí a otevření elektrárny v západním Polsku, v těsné blízkosti měst Gubin a Brody, by měla přímý dopad asi na 2000 lidí. Zhruba 10 malých obcí by muselo být zbouráno a jejich obyvatelé přesídleni.

Investorem projektu je státní firma PGE, která žádá příslušná povolení od politiků a státní správy. Proces povolování provází typické nešvary, které známe z podobných případů v České republice – silný politický tlak, „nezávislá“ odborná komise složená hlavně z obhájců těžby, brainwashing občanů, očerňování odpůrců v médiích, šikana samosprávy nadřazeným subjektem, snahy o prosazení projektu salámovou metodou, obcházení zákonů, právní kličky a podobně.

V Polsku neexistuje organizace jako my, která by právní cestou hájila občany a jejich právo na zdraví a příznivé životní prostředí. Proto od roku 2010 poskytujeme právní podporu případu a pomáháme místním samosprávám a občanům využít jejich právní nástroje a zapojit se do schvalování projektu ve fázi územně-plánovací a v procesu environmentálního povolování. 

Po více než dvou letech se díky efektivnímu zapojení místních komunit nepodařilo investorovi získat ani jediné povolení a posunout projekt dál směrem k realizaci. Fungování úřadů, soudů a vymahatelnost práva je totiž v Polsku na lepší úrovni než v České republice, kde jsme se mnohokrát setkali s tím, že soudy začaly dávat za pravdu odpůrcům a rušit nezákonná povolení až ve chvíli, kdy už stavba dávno stála.

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Laura Otýpková

EU nám dává nové klimatické cíle i peníze k jejich dosažení

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila ve středu 16. 9. navýšení klimatických ambicí. Namísto 40% snížení emisí skleníkových plynů se EU zaváže ke snížení o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Zvýšení klimatických cílů EU bude pro ČR znamenat mimo jiné nutné přehodnocení plánů v oblasti energetiky a navýšení cílů v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Aktuálně Petr Jelínek

150 miliard i na obnovitelné zdroje energie: jak je využít?

V rámci svých klimatických závazků začne stát podporovat odstavování uhelných elektráren a tepláren a jejich nahrazování obnovitelnými zdroji. Jedním z prostředků k dosažení uhlíkové neutrality ČR v roce 2050 má být i připravovaný Modernizační fond (MdF).

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold