Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Malým výrobnám šetrné elektřiny bylo ponecháno osvobození od daně z elektřiny

Aktuálně

Od letošního roku je elektřina ekologicky šetrně vyrobená osvobozena od daně z elektřiny, pokud je ve výrobních odběrných místech současně spotřebována a současně pokud instalovaný výkon výrobny elektřiny nepřesahuje 30 kW.

Zákon č. 261/2007 Sb. nově definuje ekologicky šetrnou elektřinu jako elektřinu:

  1. pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie,
  2. vyrobenou ve vodních elektrárnách,
  3. vyrobenou z biomasy podle zákona upravujícího podporované zdroje energie nebo produktů vyrobených z biomasy,
  4. vyrobenou z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů, nebo
  5. vyrobenou z palivových článků.

V praxi to znamená, že všechny subjekty, které si např. na domu instalují solární panely pro vlastní spotřebu nebo umístí na zahradě malou větrnou elektrárnu o výkonu do 30 kW, neplatí daň z elektřiny takto vyrobené a spotřebované. Dále také například elektřina vyrobená v dopravních prostředcích, jestliže je je tam i spotřebovaná.

Článek převzat s webu Frank Bold Advokáti.

Autor

Anna Francová

Partnerka a vedoucí advokátka ve Frank Bold Advokáti