Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko SEA

Aktuálně

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné stanovisko k návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Vydáním stanoviska oficiálně skončil proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA).

V dokumentu jsou mimo jiné obsaženy podmínky a požadavky na prioritní opatření. Za klíčová MŽP považuje taková opatření, která podporují snížení imisního dopadu: 

  • automobilové dopravy na kvalitu ovzduší zejména u obcí s více než 5000 obyvateli.
  • individuálního vytápění domácností pevnými palivy na kvalitu ovzduší.

Lze jednoznačně souhlasit s tím, že účinná opatření v těchto dvou oblastech jsou důležitá. Zároveň je však třeba uvést, že stanovisko opomíjí třetí, v ostravské aglomeraci velmi podstatný zdroj znečištění - velké zdroje. Ty mají dle vyhodnocení SEA dominantní podíl na emisích karcinogenního benzo(a)pyrenu a významně se podílejí na emisích PM10 i PM2.5. Podle vyhodnocení SEA by měla být opatření navrhovaná primárně v sektoru průmysl. Provoz velkých zdrojů lze navíc vzhledem k jejich charakteru upravit efektivněji a rychleji než dopravu nebo lokální topeniště. 

Vydání konkrétních Programů zlepšování kvality ovzduší by mělo následovat bezprostředně po vydání stanovisek SEA.

Odkazy

Informační systém SEA - Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A – Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek