ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Ministerstvo životního prostředí porušuje právo na informace. Tají data o dole Turów

Aktuálně

Po zveřejnění dohody mezi českou a polskou vládou o spolupráci při řešení vlivů těžby v hnědouhelném polském dole Turów upozorňovali právníci Frank Bold ve své analýze, že jsou její podmínky nedostatečné. Nyní se ukazuje, že měli pravdu.

Na základě dohody je povinna polská společnost PGE, která těží v dole Turów, předat české straně informace týkající se přijatých opatření. Tím je i podzemní stěna, která má chránit české podzemní vody před odtokem. Právníci Frank Bold proto požádali o informace, které má na základě uzavřené dohody česká strana od společnosti PGE obdržet. Jedná se nejen o informace o funkčnosti podzemní stěny, ale také například o data týkající se odčerpávání vod z dolu Turów. Ministerstvo životního prostředí se však rozhodlo tyto informace nezveřejnit, přestože je má k dispozici.

České právo zajišťuje právo na informace o životním prostředí, které se vztahuje i na informace týkající se dopadů těžby v dole Turów na podzemní vody. Ministerstvo životního prostředí je však odmítlo sdělit s tím, že informace obdrželo ještě před podpisem dohody. Zároveň se polská společnost rozhodla veškeré poskytnuté informace označit za obchodní tajemství. 

Dohoda, kterou Česká republika s Polskem uzavřela ohledně dolu Turów je podle expertní analýzy Frank Bold špatná. Obyvatele českého území neochrání před úbytkem vody, jen zajistí peníze na krizovou infrastrukturu - vodovody, aby občané v poškozeném území měli alespoň co pít. Jak ukázala analýza, dohoda navíc porušuje české i evropské právo. I v tak náročných časech, jakým nyní v Evropě čelíme, je nezbytné chránit základní pilíře, na kterých Evropská unie stojí, a to je zejména dodržování vlády práva. Vypuknutí války na Ukrajině nám pak mimo jiné ukazuje i to, jak zranitelný je stát, pokud nemá k dispozici vlastní strategické zdroje. Je proto nutné chránit vodu na českém území kvalitní dohodou, která zajistí nejen dočasné kompenzace, ale i skutečně zamezí odtoku vody z České republiky.

Právníci Frank Bold v návaznosti na to jako experti na celou kauzu i právo životního prostředí připravují právní kroky.

„Je obtížně představitelné, že informace o množství odčerpávané vody z dolu Turów představují obchodní informaci. Spíše ukazují na škody, které těžba na českém území způsobuje. Je tak nepřijatelné, že se český státní úřad rozhodl tyto údaje českým občanům a místním lidem zatajit,” říká Petra Kalenská, právnička Frank Bold.

Autor

Petra Kalenská, právnička Frank Bold