ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Na těžbu v dole Turów podali stížnost i němečtí obyvatelé

Aktuálně

Na hnědouhelný polský důl Turów míří další stížnost týkající se těžby v něm, tentokrát z německé strany hranice. Zástupci okresního města Žitava (Zittau) a města Zhořelce (Görlitz), společně s členy saského parlamentu a místními občany se tak přidávají k českým snahám o zastavení porušování evropského práva, které ve svém stanovisku konstatovala už i Evropská komise. 

Aktuální německá stížnost se věnuje zejména dopadům těžby na podzemní vody a s tím souvisejícím propadům terénu a škodám na nemovitostech, společně s porušením procesních práv německých obyvatel. Současně je spojena s výzvou německé vládě, aby se postavila za své občany a připojila se k České republice v řízení proti Polsku.

Podatelé stížnosti upozorňují na dlouhodobé negativní dopady těžby v dole Turów na německé podzemní vody, který způsobuje klesání podloží a škody na nemovitostech. S těžbou je spojeno i zhoršení kvality vody, hluk, znečištění ovzduší i ničení historických památek. Vytýkáno je i chybějící posouzení vlivu těžby na klima a opomenutí kumulativního dopadu přilehlé elektrárny. Upozorňují také na chybějící plán rekultivace, kdy obecně uváděné zatopení dolu by dle posudku trvalo více než 100 let. Podatelé protestují také proti porušování jejich procesních práv, ke kterému došlo také u obyvatel Libereckého kraje a ČR. Ani oni se nemohli účinně účastnit povolovacích řízení a bránit se proti vydanému rozhodnutí o prodloužení těžby.


Pokračující těžba v dole Turów bude mít negativní vliv na německé podzemní vody.

Ve stížnosti je konstatováno porušení obdobných směrnic, které u Evropské komise namítal Liberecký kraj a později také Česká republika, zejména směrnice o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), směrnice o vodách, směrnice o odpovědnosti za škody na životním prostředí a Smlouvy o EU.

Jedná se již o druhou stížnost zástupců obyvatel, kteří jsou dlouhodobými dopady těžby v dole Turów bezprostředně zasažení. Na české straně podal obdobnou stížnost k Evropské komisi Liberecký kraj. Následně byl podán také oficiální podnět České republiky na porušování evropského práva Polskem. Evropská komise se zatím vyjádřila pouze k tomuto podnětu, na jehož základě Česká republika nyní připravuje žalobu k Soudnímu dvoru EU. Stížnost Libereckého kraje zatím nebyla vypořádána.   

V právních řízeních a dalších krocích je potřeba pokračovat a dodržování práva soustavně vyžadovat. Dohlédněte na to s námi a podpořte nás na vodanebouhli.cz.