Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Nešťastné rozhodnutí Nejvyššího soudu v otázce náhrady občanů za znečištěné životní prostředí

Aktuálně

Tento týden jsme obdrželi zamítavé rozhodnutí Nejvyššího soudu v jednom z pěti případů, kde zastupujeme občany žádající po státu náhradu za znečištěné životní prostředí, konkrétně za dlouhodobě nadlimitně znečištěné ovzduší v ostravské aglomeraci. Rozhodnutí Nejvyššího soudu považujeme za obzvlášť nepodařené a zvažujeme podání Ústavní stížnosti, neboť soud ve svém rozhodnutí opomenul většinu argumentů dovolání a naopak se odkázal na argumenty, které dovolání neobsahovalo.

Odůvodnění rozhodnutí NS začíná odstavcem, podle nějž dovolání údajně neobsahuje zákonné náležitosti "ve vztahu k výroku napadeného rozsudku, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení". Výrok nákladech řízení přitom vůbec nelze samostatně dovoláním napadnout.

Dále  NS tvrdí, že závěr o nedůvodnosti nároku za období účinnosti „starého“ zákona o ovzduší z důvodu promlčení „žalobkyně žádnou z dovolacích námitek nezpochybňuje". To ovšem není pravda, argumentace o nesprávnosti závěru o promlčení nároku je v dovolání obsažena.  

A konečně NS uvádí, že zamítnutí nároku za nečinnost v období platnosti nového zákona o ovzduší bylo založeno mimo jiné na tom, že podle soudů nebyla prokázána příčinná souvislost mezi nezákonným postupem úřadů a tvrzenou újmou. V dovolání přitom mělo být uvedeno, že „v důsledku nepřijetí namítaných opatření se životní prostředí v bydlišti žalobkyně nezlepšilo“.Tato námitka podle NS nesměřuje proti právním závěrům, ale skutkovým zjištěním takže není přípustná. V dovolání však argument v této podobě vůbec obsažen není. To že žádná opatření, která byla přijata, nevedla k poklesu znečištění pod úroveň limitů je fakt, který nikdo nezpochybnil, takže to nebylo potřeba namítat. A především, NS nijak nevysvětlil, proč by kvůli této jedné dílčí námitce mělo být nepřípustné celé dovolání.

 

    

Projekt Právo na čistý vzduch je financován z programu Life.

 

Autor

Pavel Černý

Partner a advokát ve Frank Bold Advokáti