ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Nové emisní standardy pro provoz velkých spalovacích zařízení

Aktuálně

Dnes byl přijat dlouho očekávaný dokument stanovující nové emisní standardy pro velké spalovací zdroje včetně uhelných elektráren. Evropská komise v něm stanovuje úroveň emisí v souladu s BAT (tzv. best available techniques, nejlepší dostupné techniky). 

Emisní standardy se týkají běžně sledovaných znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2) nebo tuhé znečišťující látky. Nadto přibývají látky nové, jako například rtuť. Nové limity se týkají také znečištění vody kadmiem či rtutí. Standardy jsou závazné a budou se jimi muset řídit i krajské úřady v České republice při povolování provozu velkých spalovacích zařízení. Do čtyř let budou všechny provozy v České republice, jichž se nové limity týkají, muset tyto limity plnit, omezit provoz nebo složitě žádat o výjimku.

Nová pravidla pro fungování spalovacích zařízení vítáme, neboť se jedná o zpřísnění dosavadních standardů a očekáváme, že přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v oblastech, jako je Ostravsko, kde jsou i zákonné limity dlouhodobě překračovány a kde se navíc vyskytuje větší počet průmyslových provozů, jichž se nová pravidla týkají.

Některé průmyslové provozy v České republice nové emisní limity splní už dnes, jiné budou muset investovat do nákladné modernizace a je otázkou, zda pro ně ještě bude taková investice mít ekonomický smysl.

Nové standardy jsou obsaženy v tzv. Závěrech o nejlepších dostupných technikách v rámci revidovaného Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje. Dokument byl přijat dnes a bude v řádu dnů zveřejněn v Úředním věstníku.

Pro více informací o tom, co nové emisní limity přinesou a jaký bude jejich dopad na české elektrárny a teplárny, kontaktujte Kristinu Šabovou, vedoucí sekce Odpovědná energie Frank Bold: kristina.sabova@frankbold.org, +420 720 565 672

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.