Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Ostravsko připomínkuje strategii zlepšování ovzduší!!!

Aktuálně

Spolu s Čistým nebem jsme spustili web vypakujsmog.cz, jehož prostřednictvím mohou lidé z Ostravska zaslat ministerstvu konkrétní připomínky směřující k tomu, aby strategie zlepšování kvality ovzduší vedla k dosažení limitních hodnot „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon.

Posílejte připomínky do 3. srpna

Do 3. srpna se mohou lidé na Ostravsku vyjadřovat k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, zveřejněnému Ministerstvem životního prostředí 3. července.

Program zásadním způsobem ovlivní rozhodování českých úřadů až do roku 2020 a je klíčové, aby obsahoval skutečně efektivní opatření. Pokud bude schválen v navrhované verzi beze změn, stav ovzduší na Ostravsku se v dohledné době nezlepší.

Základním nedostatkem předloženého návrhu Programu pro Ostravsko je, že v něm chybí upřesnění kroků, které mají vést ke zlepšení stavu ovzduší, časový harmonogram a způsob vyhodnocování jejich účinnosti.

Další připomínky na www.vypakujsmog.cz obsahují návrhy, aby MŽP do Programu

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz