ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Ovzduší: co se řeší jinde v Evropě

Aktuálně

Nejsme v Evropě zdaleka jediní, kdo usiluje o čistší ovzduší a snaží se pohnat příslušné úřady k aktivitě. Tady je několik pohledů za hranice.  

 

PZKO po bavorsku

Kauza podobná našim žalobám na PZKO (Programy zlepšování kvality ovzduší) běží v Bavorsku. Podobně jako v našich velkých městech ani v Mnichově se nedaří udržet znečištění na zákonné úrovni. Jde zejména o oxidy dusíku z motorové dopravy. To by se však mělo změnit k lepšímu díky nedávnému rozhodnutí Bavorského správního soudu, který přikázal bavorské vládě, aby její nový plán na zlepšení kvality ovzduší obsahoval i opatření na omezení dopravy v Mnichově, a to dokonce pod hrozbou pokuty. Jedná se o důležité rozhodnutí pro celé Německo, protože podobné žaloby běží také v Kolíně, Frankfurtu, Stuttgartu a dalších městech.

PM10 pod drobnohledem

Jak drobné jsou prachové částice PM10? Asi jako pětina průřezu vlasem, ukazuje ilustrace britské BBC. V Británii se stejně jako u nás znečištěné ovzduší stalo velkým tématem letošní zimy. A i v Londýně mají svou verzi sporu o PZKO. Na konci minulého roku zde soud přikázal vládě přepracovat plán pro snížení znečištění. Podobně jako v Mnichově šlo zejména o oxidy dusíku z dopravy.

Nízkoemisní zóna Madrid

Také Madrid tvrdě zakročí proti emisím. Minimálně je to v jednání. Podle plánu, který tento měsíc projednává městská rada, by měla být madridská hromadná doprava k roku 2020 zcela bezemisní a po městě by autem měli jezdit jen jeho obyvatelé, taxíky a zásobovací vozy. Mezi další opatření pro čistší vzduch ve městě spadá plánovaný zákaz spalování uhlí a iniciativa na podporu domácích solárních instalací. K podobným krokům se uchyluje Barcelona. Přejme obyvatelům Madridu a Barcelony, aby se opatření stihla realizovat do voleb v roce 2019.

Politiky pro čistší vzduch: náklady a užitek

EU vydává na opatření pro zlepšení kvality ovzduší neuvěřitelné 2 miliardy EUR. To je souhrnní cena opatření napříč státy a odvětvími, k níž je ještě nutné připočíst náklady na opatření v průmyslu a v dopravě. Jak hospodárně se tyto prostředky vynakládají a jak účinné jsou politiky EU a jednotlivých států, směřující ke snížení znečištění, to si nyní vzal za úkol prověřit Evropský účetní dvůr.

 

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.