ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Představujeme Unii pro komunitní energetiku

Aktuálně

Unie komunitní energetiky (UKEN), která včera oficiálně zahájila svoji činnost a poprvé se představila veřejnosti, je otevřené sdružení zatím 16 organizací z řad byznysu, municipalit a neziskových organizací. Jejich společným cílem je prosadit v České republice efektivní fungování a rozvoj komunitní energetiky založené na lokálních obnovitelných zdrojích energie. 

O slavnostním představení Unie komunitní energetiky čtěte více v tomto článku na webu UKEN.

Poptávka po komunitní energetice přichází ze všech stran. Zájem o ni mají především města, obce nebo občanská sdružení, která chtějí snížit míru své závislosti na centrálních dodávkách energie a snížit si jejich ceny. Příležitost v ní vidí také podnikatelé a firmy, a to nejen z oboru energetiky. Decentralizaci vnímají jako cestu, jak snížit své náklady na energie. Právě tyto subjekty se mohou stát členy Unie komunitní energetiky.

Hlavní cíle Unie komunitní energetiky

  • prosadit jasná a srozumitelná legislativní pravidla pro vznik a rozvoj decentralizované a komunitní energetiky,

  • nastavit stabilní dotační podmínky, které urychlí rozvoj projektů komunitní energetiky,

  • zajistit, aby strategické a koncepční dokumenty počítaly s komunitní energetikou a decentralizací jako s důležitým prvkem modernizace české energetiky,

  • sdílet získané know-how pro realizaci projektů,

  • být strategickým partnerem pro občany i stát v tématu komunitní energetiky a decentralizace.

Iniciátory vzniku UKEN jsou Frank Bold a Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. Členy Rady Unie komunitní energetiky jsou expertní skupina Frank Bold, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Národní síť místních akčních skupin, Sdružení místních samospráv ČR a Asociace developerů. 

„Skutečné fungování a rozvoj komunitní energetiky v Česku legislativa zatím neumožňuje. V evropských fondech je na ni přitom do roku 2030 připraveno více než 60 miliard Kč,” uvádí Laura Otýpková, vedoucí sekce Odpovědné energie v expertní skupině Frank Bold

Čtěte o slavnostním představení UKEN

„Komunitní energetika je jedním ze způsobů, jak snížit závislost domácností, obcí i firem na fosilních palivech a drahých dodávkách energií ze sítě. Sdílení čisté, levné, lokální elektřiny v rámci společenství občanů umožní její využívání i lidem, kteří si vlastní obnovitelný zdroj nemohou dovolit,” říká Jiří Koželouh, vedoucí programu Energetika, klima a odpady Hnutí DUHA


Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie