Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Registr smluv prakticky - důkladný úvod do zveřejňování smluv

Aktuálně

Právní prostor publikoval přepis přednášky právníka Petry Boudy, spoluautora knižního komentáře k zákonu o registru smluv, na konferenci Právo ve veřejné správě. Přednášku lze považovat za velmi důkladný úvod do problematiky a doporučit všem, kteří se se zveřejňováním smluv potřebují seznámit. Zde je její obsah s odkazy: 

Obsah první části:

 • účel registru smluv
 • legislativní vývoj
 • smlouvy uzavřené v krajní nouzi
 • přezkum zveřejněných smluv a jejich rušení
 • důsledky porušení povinnosti zveřejnit smlouvu
 • jaké smlouvy se zveřejňují 

Obsah druhé části:

 • objednávka a rámcová smlouva
 • kdo je povinným subjektem
 • které smlouvy se nemusejí zveřejňovat
 • postup při zveřejňpvání smlouvy
 • osobní údaje
 • metadata
 • odeslání smlouvy správci
 • jak opravit chybu v zveřejněné smlouvě
 • doporučení - vhodné smluvní doložky