ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

RES+ podpoří téměř šedesát velkých projektů

Aktuálně

První ostré výzvy z programu RES+ Modernizačního fondu na podporu obnovitelných zdrojů energie odstratovaly před více než rokem. Nyní Státní fond životního prostředí (SFŽP) uzavřel vyhodnocení programu, konkrétně té jeho části, které byla určená pro projekty nad 1 MW. Komplexní zhodnocení programu RES+ si můžete přečíst v našem předchozím článku.

Podporu z RES+ získalo 57 projektů nad 1 MW s celkovým výkonem 532, 6 MW. Jako velmi důležité se navíc ukázalo zvýhodnění uhelných regionů. Bez něj by mohlo dojít k nerovnoměrnému rozdělení financí, které by nedošly právě do krajů, které je potřebují nejvíc. 

Nejvyšší počet, celkem 18 projektů, podaly subjekty z Plzeňského kraje, pro který však regionální zvýhodnění neplatí, a dotaci proto získalo 5 tamních projektů. Nejvíce schválených projektů naopak získali uchazeči z Ústeckého kraje. Překvapením bylo také to, že ačkoliv pro velké výrobce energie bylo určeno 60 % alokovaných financí, zdaleka tuto částku nevyčerpali, protože nepředložili dostatek akceptovatelných projektů.

Podpora obnovitelných zdrojů je také podporou energetické bezpečnosti ČR

V letošním roce můžeme opět počítat s vyhlášením nových výzev z programu RES+, pravděpodobně ve druhém čtvrtletí. Podporu obnovitelných zdrojů z Modernizačního fondu vítáme, tím spíše vzhledem k současnému mezinárodnímu dění, které ukazuje jako nutnost alokovat do obnovitelných maximum prostředků s cílem zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti,“ uvedla Anna Michalčáková, analytička Frank Bold. Pro navýšení objemu financí na podporu obnovitelných zdrojů se nabízí jiné programy fondu, které měly původně sloužit k investicím do nových plynových zdrojů,“ doplnila Michalčáková.