ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Studie o proměně evropské energetiky: jaká jsou konkrétní doporučení pro rozvoj elektrizační soustavy v ČR?

Aktuálně

Elektrizační soustava především ve východní a střední Evropě nedokáže pojmout energii z plánovaných obnovitelných zdrojů (OZE) a vyžaduje modernizaci. Urychlená výstavba OZE je přitom nutná pro snížení závislosti na fosilních palivech a plnění závazků, které mají členské státy vůči Evropské unii. Na tuto situaci se zaměřila studie organizace Climate Action Network (CAN), k jejímuž vzniku jsme jako Frank Bold přispěli. Čtěte o zjištěních v první části tohoto článku.

Změna současného stavu nicméně může přijít mnohem dříve, než bychom čekali. Vyřešení problému nabízí Česku, Slovensku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku šanci stát se průkopníky v rozvoji elektrizační soustavy založené na obnovitelné elektrické energii. Současně je to příležitost pro vznik decentralizovaného energetického systému, který podporuje růst místních energetických iniciativ vedených lidmi pro lidi.

Transformace přenosové a distribuční soustavy je tedy nezbytná. Zlepšení situace však vyžaduje především jasnou národní strategii, která bude počítat s podstatnými investicemi na modernizaci a rozvoj sítí. Klíčová je také přeshraniční spolupráce mezi sousedními zeměmi CEE, spolu se zlepšením regulatorního prostředí, včetně poskytnutí odpovídajících zdrojů a personálu národním regulačním orgánům.

Studie předkládá řadu doporučení pro zástupce státu, provozovatele distribučních a přenosových soustav a další aktéry, kteří mají zájem na zlepšení současné situace. Zohlednění těchto doporučení by umožnilo pozitivní změnu včas odstartovat. Záměrně vybíráme doporučení relevantní pro podmínky ČR. Zbytek doporučení si však můžete přečíst na konci studie od CAN Europe.

Budování strategické vize zohledňující evropské cíle pro OZE

  • Investice, modernizace a rozšiřování elektrické infrastruktury ve střední a východní Evropě se musí stát hlavní prioritou pro vlády a politiky, aby bylo možné energetiku státu připravit na budoucnost poháněnou obnovitelnou energií.

Zajištění účasti malých, místních aktérů, jako jsou energetická společenství, aktivní zákazníci či malé a střední podniky (např. při sdílení elektřiny)

  • Zohledníme, že činnost těchto malých aktérů často není primárně zisková (ačkoliv jim pomáhá šetřit), a umožníme jim přístup k elektrické síti za speciálních podmínek, aby se podpořila decentralizace energetického systému.

Využití flexibility a optimalizace výroby a spotřeby

  • Postupně nahradíme neflexibilní výrobu energie z uhlí (výkon uhelných elektráren není možné přizpůsobit stavu sítě a rychle jej snížit) a zavedeme nástroje tzv. flexibility (spolu se zařízeními pro ukládání energie) zajistíme, že dodávka a poptávka elektřiny jsou vyvážovány v reálném čase. Například domácnosti a podniky pak dokáží snižovat nebo zvyšovat jejich spotřebu v reakci na potřeby sítě, což přináší výhody jak pro síť, tak pro cenovou dostupnost elektřiny.
  • Využití chytrých měřáků v domácnostech nebo podnicích a dostupnost dynamických smluv umožní finančně odměňovat spotřebitele za změnu svých spotřebních vzorců, když je to potřeba

Zlepšení transparentnosti a dostupnosti dat

  • Provozovatelé sítí (přenosových a distribučních soustav) by měli odstranit nedostatky v poskytování dat svým zákazníkům, včetně mapování kapacity sítě na konkrétních místech a tyto údaje pravidelně zveřejňovat - to umožní větší jistotu při plánování projektů OZE, či možnost hledat inovativní řešení současných problémů sítě.

Zlepšení financování

  • Správným rozdělením veřejných poplatků za využití sítě, spolu s využitím dostupných fondů EU, lze zvýšit potřebné investice do rozvoje sítě  (stále však musíme zohledňovat riziko energetické chudoby a zranitelné domácnosti).

Oddělení provozovatelů distribučních soustav od výrobců elektrické energie z fosilních paliv

  • Tento krok může zabránit konfliktu zájmů a zajistit, aby se soukromýí výrobci obnovitelné energie dočkali rovnocenného zacházení (např. pokud jde o postupy připojení k síti a související investice).

Čtěte také první část článku, která se věnuje aktuální situaci a stavu, ve kterém se elektrizační stě ve středoevropských a východoevropských státech nachází

Celou studii najdete zde