ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Frank Bold je u vzniku studie o proměně evropské energetiky. Klíčem k ní je modernizace elektrizační sítě

Aktuálně

Energetika napříč Evropskou unii se mění - nejviditelnější je to na poklesu využívání uhlí a na zvyšujícím se podílu obnovitelných zdrojů (OZE) na výrobě elektřiny. Cílem této proměny je především snížit závislost na fosilních palivech jako je ropa nebo uhlí, šetřit na účtech za energii a zajistit státům větší energetickou bezpečnost. Aby to však bylo možné, je nutné rozvíjet spolu s výstavbou obnovitelných zdrojů také elektrizační síť, která dokáže nové zdroje pojmout.  

S velkými problémy ohledně rozvoje sítě, které brání maximálnímu využití obnovitelných zdrojů, se potýkají především země ve střední a východní Evropě (CEE). Právě na ně se proto zaměřila studie organizace Climate Action Network (CAN)sdružující více než 200 neziskových organizací z 40 evropských zemí. Nabízí řešení, jak tolik potřebný rozvoj sítí zajistit.

„Studie se zabývá jedním z bolavých míst současné energetické transformace ve střední a východní Evropě - stavem našich distribučních soustav. Kromě popisu současné situace ale nabízí i konkrétní doporučení, jak ji zlepšit. V České republice je toto téma o to důležitější, že od poloviny roku 2024 bude možné sdílet elektřinu v energetických komunitách. Tato změna, která může posílit decentralizaci české energetiky, ale nebude rychlá, pokud se nebudeme zabývat i kapacitou naší distribuční soustavy,” říká právník Jan Bakule z expertní skupiny Frank Bold, který se na studii podílel.

Problémy současného stavu sítí a jeho dopady na rozvoj OZE

Studie ukázala konkrétní výzvy, s nimiž se státy při využívání OZE potýkají a zásadní bariéry, které jim brání ve výstavbě nových projektů OZE a především v jejich připojení do sítě. Ta často nemá dostatečnou kapacitu a vlastníci energetických zdrojů proto musí nuceně snižovat výkon plánovaných elektráren a jejich přetoky do sítě. Omezení přetoků do sítě pak znemožňuje jejich účast na komunitním sdílení energie a brání využití místního potenciálu OZE. 

Celkový rozvoj OZE tedy stárnoucí elektrická infrastruktura brzdí a naopak přispívá k vyšší závislosti středoevropských a východoevropských zemí na fosilních palivech, především na uhlí. 

Ze zveřejněné studie vyplynuly 4 kategorie problémů, které se špatným stavem elektrizační soustavy souvisí: 

 • Pokles OZE připojených do sítě  - výstavba OZE se prodražuje a prodlužuje, případně se jejich připojení úplně zamítá.

 • Přetěžování sítě a s tím související omezování výroby elektřiny - pro zajištění stability sítě (vyrovnávání výroby a spotřeby elektřiny) dochází k dočasnému omezování výroby OZE, což zvyšuje náklady nejen pro výrobce a provozovatele sítě, ale i pro spotřebitele.

 • Narušování spolehlivosti sítě - měnící se průběh výroby elektřiny (např. vrchol výroby u fotovoltaik během dne) i její spotřeby (např. dobíjení elektromobilů) vede k větší zátěži částí distribuční sítě s dopadem na jejich spolehlivost a náklady na častější údržbu.

 • Ztráty elektřiny v síti - starší energetická infrastruktura vede k vyšším ztrátám energie při přenosu elektřiny touto soustavou

.

Proč kapacita elektrizační sítě nestačí? 

Autoři studie uvádí, že aktuálně je přibližně třetina evropských distribuční sítí nízkého napětí, do které budou v budoucnu zapojovány OZE ve velkém, starší než 40 let. Do roku 2030 se pak  podíl takto starého vedení může zvýšit až na 55 %. Patrné je to právě v zemích střední a východní Evropy, kde vznikala velká část infrastruktury ještě v období komunismu a nyní proto vyžaduje modernizaci. Stáří sítí je však pouze jednou z celého spektra příčin, které kapacitu sítě pro připojování OZE omezují. Studie je rozděluje do následujících kategorií:

Technické

 • „stárnoucí” infrastruktura distribučních sítí
 • změna poptávky po elektřině (tepelná čerpadla, elektromobilita) i profilu její výroby (nárůst fotovoltaiky s vrcholem výroby během poledne)
 • malá flexibilita některých zdrojů (uhelných a jaderných elektráren), co se týče možnosti cíleného snižování jejich výroby při přetížení sítě
 • opožděná digitalizace (zejména pomalá instalace chytrého měření)
 • opožděný přesun elektrického vedení pod zem

Ekonomické

 • podfinancování elektrické infrastruktury

Strukturální

 • nedostatečné oddělení výrobců elektřiny od distributorů na trhu
 • státní vlastnictví a monopolizace sítí

Společenské

Aby bylo možné naplnit stanovené evropské cíle ohledně výroby obnovitelné energie a využít jejich potenciál naplno, je nutné tyto limity elektrické infrastruktury vyřešit. Ve druhém díle článku proto najdete sadu konkrétních doporučení pro Českou republiku.

Čtěte druhý díl článku