ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Typy energetických společenství II: chytré čtvrti a velké areály

Aktuálně

Komunitní energetika nabízí energetické řešení pro různě velká společenství. K těm větším mohou patřit celé čtvrti či průmyslové a jiné areály. Čtěte také první díl miniseriálu o energetických společenstvích, který se týká bytových domů a veřejných budov.

Příklady energetických společenství

Chytré čtvrti a sídliště

Při výstavbě nových obytných komplexů se může developer rozhodnout, že je vybaví infrastrukturou pro energetickou komunitu. Konceptu chytré čtvrti ale mohou být přizpůsobeny i stávající sídliště či městské části. Nově stavěné domy v chytré čtvrti jsou energeticky pasivní nebo mají obdobně vysoký standard energetické náročnosti. Jsou propojeny lokální distribuční soustavou, případně částí regionální distribuční soustavy, kterou si komunita pronajímá od jejího provozovatele. 

Všechna odběrná místa jsou osazena smart metery. Na střechách domů jsou fotovoltaické elektrárny, podle možností mohou být v nedalekém okolí umístěny i další obnovitelné zdroje, například menší větrná turbína, malá bioplynová stanice, větrná elektrárna nebo odpovídající tepelné čerpadlo k zajištění centrálního zásobování teplem. 

Jednotlivé domy či jejich bloky jsou také vybaveny baterií a infrastrukturou pro dobíjení elektromobilů a elektrokol. Dobíjení baterií a elektromobilů se využívá také k poskytování flexibility sítě a plynou z něj finanční výhody. Sdílení informací v rámci takového společenství, které má znaky již dnes užívaného institutu lokální distribuční soustavy (dále jen „LDS”) je na vysoké úrovni, všichni účastníci mají neustále přehled o množství dostupné elektřiny a její ceně, která se odvíjí od potřeb sítě a má motivační účinky pro optimalizaci spotřeby. 

Areály

Může se jednat například o areál bývalého JZD, kde je několik firem, které mají každá své samostatné odběrné místo, včetně současného zemědělského družstva. Na střechách budov je nainstalována jedna nebo více FVE a v areálu je v provozu bioplynová stanice zemědělského družstva. 

Menší podnikatelské subjekty v rámci areálu mezi sebou sdílejí přebytky z jednotlivých zdrojů a optimalizují své energetické chování tak, aby maximalizovaly přínosy ze sdílení výrobních zdrojů. Typicky se bude jednat zejména o optimalizaci chlazení, topení, teplé užitkové vody a plánování některých firemních procesů. Prodej případných přebytků energie však není jejich hlavní podnikatelskou činností. Dalším přínosem je využití instalovaného bateriového úložiště, nejen pro vyšší efekt v oblasti flexibility, ale i zvýšení stability dodávky elektřiny, zejména u technologií a procesů citlivých na mikro výpadky nebo krátkodobé výpadky dodávky z distribuční sítě.

Kombinace typů energetických komunit

Varianty společenstvím uvedené v tomto i předchozím článku mohou být mezi sebou různě kombinovány dle konkrétních technických, společenských a tržních podmínek. Jedním z možných iniciačních faktorů energetického společenství je například komunitní život rozvinutý na území konkrétní obce. 

Čtěte také o energetických společenstvích na úrovni bytových domů či veřejných budov i obecní a krajské energetické komunitě či virtuálnímu energetickému společenství.