ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Krátká reportáž ze setkání aktivních občanů

Občan 2.0

Od pátku 14. do neděle 16. června si aktivní občané z celé České republiky vyměňovali své zkušenosti a know-how.

Letos už to byl třetí rok, kdy jsme toto setkání pro pokročilé Občany 2.0 uspořádali. Jedním z jeho cílů těchto setkání je napomoct spolupráci mezi lidmi, kteří se angažují ve veřejném životě.

Na setkání se mezi 22 účastníky objevili zástupci sdružení, kteří už jsou daleko v řešení lokálních kauz veřejného zájmu (například chrání pitnou vodu před průmyslovou zónou nebo zemědělskou půdu před průmyslem v Tuřanech či Šlapanicích), ale i takoví, kteří teprve začínají sledovat, jak u nich funguje radnice, jak hospodaří a stará se o život v obci. 

Přesto, že tím asi nejlepším na setkání, je samotná příležitost potkat se a popovídat si, měli jsme pro účastníky i letos připravený odborný program: právní školení o změnách v občanském zákoníku, které ovlivní možnosti občanů zapojit se do veřejného dění a právní workshop o fungování obecních a státních firem.

Nejenom právem se však vyřeší kauza, proto jsme letos věnovali čas i tomu, jak do veřejného dění zapojit co nejširší veřejnost. Jsme rádi, že naše pozvání přijali Jiří Rozvařil z Lepšího místa, Josef Šlerka, kterého jsme znali z brněnského barcampu Bořit a ničit, kde nás zaujal svým tématem tématem Trolling 2.0 a Jindra Fáborský, který účastníkům přiblížil, jak přemýšlet o využití sociálních sítí. Děkujeme.

Děkujeme i všem letošním účastníkům za podnětnou a přátelskou atmosféru, která nás celý víkend neopustila. A doufáme, že tím to teprve začíná, že se všechny nápady, jak spolupracovat a navzájem si pomoci, podaří uvést v život, a že se nejpozději na podzim znovu setkáme.

Podívejte se na fotky.