Tuřany: v zajetí průmyslové zóny

Týden před uzávěrkou připomínek veřejnosti se Tuřanští dozvěděli, že jejich život v obci se má zásadně změnit. Úrodná pole v jejich sousedství a v sousedství blízkého letiště byla totiž vytipována jako lokalita vhodná k vybudování průmyslové zóny.

V plánech zanesená zóna má zaskládat krabicemi průmyslových provozů plochu větší, než je samotná městská část (až 850 hektarů), přivede kamionovou dopravu a zvýší hluk z provozu letiště, které má podle studií potenciál přepravit až 200 ticíc tun zboží za rok.

Průmyslové zóny v České republice přitom často neplní původní očekávání a státu v nich už teď leží ladem miliardy korun. 

Plánů na zbudování průmyslové zóny v sousedství Tuřan si poprvé všimla hrstka občanů, mezi nimi i Hanka Kašpaříková, dnešní jednatelka spolku Čisté Tuřany. V rekordně krátkém čase se jim podařilo informovat velkou část místních občanů a více než třetinu jich zapojit prostřednictvím petice a zmocnění 4 zástupců veřejnosti.

Menší varianta ve hře

Zástupci veřejnosti spolu s dalšími občany poté založili spolek, jednali s úředníky a zastupiteli Jihomoravského kraje a města Brna, a v rámci projednávání Zásad územního rozvoje prosadili méně rozsáhlou variantu jako náhradní variantu výstavby. Mají v plánu se nadále zapojovat do příprav nových zásad územního rozvoje a na ně navazujícího územního plánu města Brna a dosáhnout co nejšetrnější podoby plánované zóny.

„Náš případ je důkazem toho, jak je důležité se zapojit do územního plánování na všech stupních. Je rozdíl, jestli za plotem budu mít lány pole nebo tovární komplex. Důležité je, že uplatnit svůj názor může opravdu každý, jenom je třeba vědět jak na to. Naučili jsme se to s pomocí Frank Bold za chodu a nyní to zprostředkováváme našim sousedům a spoluobčanům,“ říká Hanka Kašpaříková.

Naše pomoc občanům

  • Zpracovali jsme strategii právních kroků, v níž sledujeme všechny možnosti zapojení občanů do procesu plánování a schvalování výstavby průmyslové zóny a nabízíme jim při jejich uplatňování podporu.
  • Zpracovali jsme rešerše několika právních otázek vznesených spolkem, které se týkaly kácení zeleně, účasti v mnoha územních a stavebních řízeních včetně tuřanského obchvatu, wathdogových aktivit aj.
  • Zapojili jsme stážistku (studentku práv), která místnímu spolku pomáhá pravidelnou právní podporou.

Na pomoci občanům se podílí Tereza Sylvestrová, studentka 5. ročníku Právnické faktulty Masarykovy univerzity.

Jak to vidí Tereza Sylvestrová

"Se spolkem se velice dobře spolupracuje, neboť jednatelka spolku Hanka Kašpaříková je v mnoha právních oblastech již velice dobře informovaná a směle by mohla konkurovat mnohým právníkům."

Čisté Tuřany

Spolek Čisté Tuřany vznikl v květnu roku 2011 s cílem zabránit záměru průmyslové zóny v sousedství Tuřan. V průběhu času se aktivity spolku rozrostly o problematiku výstavby bytových domů, směn pozemků v Holáskách či o watchdog místní samosprávy. Spolku se podařilo prozatím vyjednat zmenšení velikosti průmyslové plochy a posílit zájem obyvatel o dění v obci.

Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany, byla nominovaná v projektu Hrdinou.cz.

Případ řeší

Čisté Tuřany, občanské sdružení

Komu se ozvat?

Hana Kašpaříková

Právník

Stážista

Tereza Sylvestrová