Články v rubrice Občan 2.0

Občan 2.0

Jak zjistit na co máte právo?

V minulých vydáních jsme popsali, jak zjistit důležité informace o chodu vaší obce, a jak se na informace, které nenajdete,...

Občan 2.0

Krátká reportáž ze setkání aktivních občanů

Od pátku 14. do neděle 16. června si aktivní občané z celé České republiky vyměňovali své zkušenosti a know-how.

Občan 2.0

Jak ovlivnit jednání Zastupitelstva

O čem zastupitelstvo rozhoduje? Zastupitelstvo má pravomoc rozhodovat o zásadních otázkách při řízení života v obci.

Občan 2.0

4 kroky, jak požádat o informace

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. máte právo na informace od státních orgánů, orgánů obcí a krajů a...

Občan 2.0

Hra Občan 2.0 na NGO Marketu

3. května jsme prezentovali Občana 2.0 na NGO Marketu v Praze. Sešlo se tu 200 neziskových organizací z celé ČR, ale...

Občan 2.0

Občané 2.0 básníky

Přečtěte si zveršovaný případ od naší Občanky 2.0 Mileny z Duchcova.

Občan 2.0

Zachovejme park na Kraví hoře

Obyvatelé z okolí Kraví hory v Brně zaznamenali, že firma FRAMA požádala o změnu územního plánu ze zeleně na zastavitelnou plochu...

Občan 2.0 Kristýna Špačková

4 odkazy, které má Občan 2.0 v záložce prohlížeče

Než začnete cokoliv podnikat, potřebujete informace. Představujeme 4 místa, kde získáte základní informace o dění ve svém okolí.

Občan 2.0

Rozhovor: zapojila politika do Rekonstrukce státu

Hana Kašpaříková, jednatelka sdružení Čisté Tuřany, jako první ambasadorka zapojila politika do Rekonstrukce státu.

Novější články   Starší články

RSS

Frank Bold dělá dobré věci

Chci podpořit Franka