ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Náchod: obchodní dům se stavět nebude

Povedlo se

Případ výstavby náchodského obchodního domu dospěl k pozitivnímu závěru. V červnu tohoto roku Rada města Náchod upustila od záměru výstavby obchodního centra, čímž ukončila dlouholetý spor o to, zdali má taková stavba existovat.

Proti záměru vybudovat v areálu bývalého textilního závodu Tepna obchodní dům občané brojili dlouhodobě. Lokalita se nachází v historickém jádru města a vystavění obchodního domu by nevratně změnilo jeho podobu. Spolek Sbor dobrovolných občanů usiloval o to, aby místo monofunkčního komplexu raději vznikly prostory, které by plnily více městských funkcí. Občané si od pestřejšího využití slibují oživení města a podporu drobných podnikatelů.

Společně s naší právní pomocí se náchodští občané proti záměru ohradili. Námitky se týkaly především toho, že plánovaná stavba hypermarketu nebyla v souladu s územním plánem města. Existovaly ale i další nedostatky.

Krajský úřad opakovaně rozhodnutí o územním řízení na základě námitek občanů a spolku Sbor dobrovolných občanů rušil, respektive věc vracel k dalšímu projednávání. To se stalo jak v roce 2015, tak v roce následujícím. Stavba obchodního domu pak byla podle nového územního plánu z roku 2017 povolena. Městská rada přesto od záměru upustila a nyní je jisté, že obchodní dům v centru Náchoda nevznikne.