Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Náchod: obchodní dům se stavět nebude

Povedlo se

Případ výstavby náchodského obchodního domu dospěl po deseti letech k pozitivnímu závěru. V červnu tohoto roku Rada města Náchod upustila od záměru výstavby obchodního centra s hypermarketem, čímž ukončila dlouholetý spor o to, zdali má taková stavba existovat.

Proti záměru vybudovat v areálu bývalého textilního závodu Tepna obchodní dům občané brojili dlouhodobě. Lokalita se nachází v historickém jádru města a vystavění obchodního domu s velkokapacitním parkovištěm by nevratně změnilo jeho podobu. Spolek Sbor dobrovolných občanů usiloval o to, aby místo monofunkčního komplexu raději vznikly prostory, které by plnily více městských funkcí. Občané si od pestřejšího využití slibují oživení města a podporu drobných podnikatelů.

Společně s naší právní pomocí se náchodští občané proti záměru ohradili. Námitky se týkaly především toho, že plánovaná stavba hypermarketu nebyla v souladu s územním plánem města. Existovaly ale i další nedostatky.

Krajský úřad opakovaně rozhodnutí o územním řízení na základě námitek občanů a spolku Sbor dobrovolných občanů rušil, respektive věc vracel k dalšímu projednávání. To se stalo jak v roce 2015, tak v roce následujícím. Stavba obchodního domu pak byla podle nového územního plánu z roku 2017 povolena. Městská rada se však po dlouholetém usilovném občanském tlaku nakonec rozhodla pozemky od soukromého majitele vykoupit a následně od záměru výstavby hypermarketu upustila. Nyní by měla na tomto místě vzniknout nová městská čtvrť prostřednictvím urbanistické soutěže. Město za tím účelem zřídilo expertní komisi. Jejím vedením by měl být pověřen právě člen spolku Sbor dobrovolných občanů.