ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Spustili jsme otevřený e-learningový kurz Práva občana a fungování obce

Povedlo se

Společně se spolkem Nugis Finem jsme vytvořili webový kurz Práva občana a fungování obce určený pro veřejnost. Kurz je zdarma k dispozici na vzdělávací platformě nostis.org. Jeho cílem je předat studentům a zájemcům o komunální politiku znalosti o tom, jakými pravidly se řídí fungování obce a jaké možnosti má k dispozici občan, který chce od obce získat informace nebo s jejími orgány jedná například v rámci správního řízení. Odborným garantem kurzu je JUDr. David Hejč, Ph.D. z Katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty na Masarykově univerzitě, přednášky sestavili naši právníci Alžbeta Rosinová, Petra Giňová a Lukáš Prnka.

Z naší poradny máme zkušenost, že se mnoho lidí zajímá o komunální politiku a mají silný názor například na to, do čeho jejich město má nebo nemá investovat. Aktivně se však nezapojují do dění, protože porozumět fungování městského úřadu s jeho samostatnou a přenesenou působností je pro ně složité a časově náročné. Pro takové lidi je zamýšlen náš videokurz, vysvětluje Petr Kalíšek, vedoucí naší právní poradny. Znalosti z kurzu podle něj pomohou například všem, kdo chtějí pomocí veřejně dostupných zdrojů sledovat investiční aktivity svého města nebo pochopit správní řízení. 

Kurz tvoří krátké videopřednášky a další obsahy (myšlenkové mapy, infografiky, odkazy na doplňující materiály, textová shrnutí), které jsou pro rychlé zhlédnutí dostupné i bez registrace. Pro registrované uživatele jsou seřazeny do harmonogramu čtyřtýdenního kurzu, který kromě videí a textových dokumentů obsahuje také testy a možnost získat po úspěšném dokončení certifikát garantovaný Masarykovou univerzitou.

Celý kurz naleznete zde

Autor

Kristýna Špačková

Vedoucí PR, aktuálně na rodičovské dovolené