Písek: informovaní občané, otevřená radnice

Před několika lety se Martin Zborník, Zdena Jelenová a Magda Myslivcová z Písku pustili do odvážného projektu. V Písku tehdy chyběl prostor, kde by se dala rozebírat témata týkající se obyvatel města. Za pomoci dobrovolníků – Miroslava Vejlupka a Ivo Jarého, kteří zdarma naprogramovali šablonu, spustili v polovině roku 2009 nezávislý informační portál Písecký svět.

Dnes se dá říct, že Písecký svět slouží třetině místních občanů. V klíčových momentech měl ve třicetitisícovém městě Písek i více než 130 000 návštěv za měsíc.

Písecký svět dává prostor všem názorům bez rozdílu, umožňuje kvalitní diskuzi vedenou pod vlastními jmény a upozorňuje na důležité události. Význam portálu se projevil před komunálními volbami. Umožnil bavit se s kandidáty o místních tématech, pro která jinde není prostor, ne jenom poslouchat nekonkrétní předvolební sliby.

Stejně tak je Písecký svět významnou pojistkou toho, aby se předvolební sliby nerozplynuly jako obláček dýmu. Lidé se díky němu dozví, jak si který politik ve své funkci počíná. Díky Píseckému světu také vzrostla otevřenost radnice, která dnes už sama zveřejňuje zápisy z jednání zastupitelstva a další důležité dokumenty.

„Je úžasné sledovat, když se sami občané s energií pouští do debaty o veřejném dění ve svém městě a snaží se aktivně měnit věci k lepšímu. A právě takové lidi mohou Píseckému světu mnohde závidět,“ popisuje spolupráci s Píseckým světem právník Libor Jarmič.

Povědomí občanů o místních tématech přispělo i k výsledku místního referenda. Občané v něm rozhodli o tom, že městem plánovaný aquapark nebude umístěn na nevhodném místě blízko centra. Přes Písecký svět měli také místní na sklonku roku 2013 možnost seznámit se a vyjádřit k nově pořizovanému územnímu plánu. Město Písek i díky tomu obdrželo od občanů více než stovku připomínek.

"Ve srovnání s nadčasovým a pro naše město naprosto zásadním prvním regulačním plánem z roku 1895 od Ing. Novotného a Müllera je současný návrh nepřehledný, nečitelný a postrádá silnou a jasnou vizi, na kterou budou naše děti v budoucnu hrdí," shrnuje základní výtku vůči nově připravovanému územnímu plánu Ing. Arch. Martin Zborník. 

Naše pomoc občanům

  • Pomáhali jsme v procesu tvorby nového územního plánu a radili jsme, jak zapojit veřejnost.
  • Poskytli jsme právní konzultaci ke změně podmínek města Písek pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Písecký svět

Písecký svět je spolek usilující o rozvoj občanské společnosti, od roku 2009 provozuje nezávislý webový portál www.piseckysvet.cz, snaží se o dosažení větší transparentnosti a kultivace komunální politiky, organizuje akce pro veřejnost (veřejné besedy, architektonické vycházky, apod.), podporuje neziskové organizace a občanské aktivity pro rozvíjení občanské společnosti a kultivaci veřejného prostoru.

Písecký svět v časopisu Žlutý

Příběh píseckých Občanů 2.0 vyšel v časopisu Žlutý, který jezdí v autobusech Student Agency.

O případu ve zpravodaji

Povedlo se Kristýna Špačková

Spustili jsme otevřený e-learningový kurz Práva občana a fungování obce

Společně se spolkem Nugis Finem jsme vytvořili webový kurz Práva občana a fungování obce určený pro veřejnost. Kurz je zdarma k dispozici na vzdělávací platformě nostis.org. Jeho cílem je předat studentům a zájemcům o komunální politiku znalosti o tom, jakými pravidly se řídí fungování obce a jaké možnosti má k dispozici občan, který chce od obce získat informace nebo s jejími orgány jedná například v rámci správního řízení. Odborným garantem kurzu je JUDr.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Písecký svět

Komu se ozvat?

Martin Zborník