Nalžovice: správa obce pod drobnohledem

Představte si, že se vám dostanou do ruky smlouvy vesnice, v níž žijete, a něco se vám na nich nezdá. Jde o nájmy obecních nemovitostí, ve kterých se točí velké částky - statisíce až miliony. Ale ať se díváte, jak se díváte, ve způsobu, jakým obec spravuje svůj majetek, nenacházíte logiku. Co uděláte? Řeknete si „asi vědí, co dělají“ a necháte to být? Nebo se pokusíte udělat si v tom jasno?

Čtveřice obyvatel vsi Nalžovice zvolila možnost dvě. Jako první si všimli, že s hospodařením obce je cosi v nepořádku, začali se o věc zajímat, chodit na zasedání zastupitelstva a podle „stošestky“ vyžadovat informace o příjmech a výdajích obce. Podle toho, jak obtížné bylo získat některé poměrně základní informace, jako například příjmy z nájmu vybraných nemovitostí, zdálo se, že jsou na správné stopě. Po měsících pátrání vedeného na vlastní pěst se opravdu zdá, že obec koupila nákladnou nemovitost, prodloužila smlouvu dosavadnímu nájemníkovi, ale „zapomínala“ od něj vybírat nájemné, a to celé roky. Spolku se podařilo shromáždit dost informací na to, aby mohl podat trestní oznámení, a policie nyní vyšetřuje, zda věc splňuje parametry trestného činu.

Nalžovičtí objevili i další věci, které obec mohla dělat lépe. V jednom případě se jim už podařilo sjednat nápravu:

V Nalžovicích je zámek, okolo zámku park, v parku stromy a okolo nich ještě donedávna celkem nešťastně navezená hlína, kameny, stavební odpad. Stromy se v ní topily až do třímetrové výšky. Kromě toho, že to nevypadalo hezky, hrozilo, že stromy budou nevratně poškozené tlakem navážky na kořeny a omezenou možností kůry dýchat.

Spolek se pokusil zjednat nápravu na obci, a když ta nereagovala, poslal stížnost Městskému úřadu v Sedlčanech. Ten dal, ač zprvu nerad, spolku za pravdu, že v památkově chráněném parku navážka materiálu, který běžně patří na skládku, nemá co dělat. Uložil zeminu odvézt, srovnat půdu pod ním do výše okolního terénu a postarat se, aby při celé operaci nebyly poškozeny kmeny stromů. To je úspěch. Pravděpodobně ne poslední. 

Jak to vidí stážista Filip Mazel:

„Netransparentní hospodaření vedení obce Nalžovice je ukázkovým případem toho, jak by neměla vypadat moderní veřejná správa. I proto jsem se rád zapojil do pomoci Nalžovickému občanskému spolku. Jejich případ je hodně různorodý, a proto zajímavý i ze studijního hlediska.

Spolek se vytrvale snaží rozkrýt různé nekalosti i přesto, že při tom naráží na odpor. Myslím, že to může být inspirující i pro další lidi, kteří nechtějí jen nečinně přihlížet, protože nakonec právě v malé obci, jako jsou Nalžovice, mají lidé největší šanci něco ve svém okolí opravdu změnit.“

Naše pomoc občanům

  • zhodnocení hospodaření obce
  • právní rady ohledně postupu v trestním řízení

Nalžovický občanský spolek 

Spolek tvoří čtveřice obyvatel obce Nalžovice, kteří usilují o otevřenou a srozumitelnou správu obce a ochranu životního prostředí. 

O případu ve zpravodaji

Z médií , Pavla Hloušková

Advokát Pavel Franc o bezplatné poradně k dopadům koronaviru v rozhovoru na ČT24

Odpovědi na aktuální právní problémy, které vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru, najdou lidé v největší bezplatné právní poradně ohledně dopadů nemoci, kterou spustil Frank Bold. Databáze je rozčleněna do tří  kategorií: pro občany, podnikatele, obce a státní správu. Momentálně v ní najdete desítky odpovědí a další stále přibývají.

Povedlo se Kristýna Špačková

Spustili jsme otevřený e-learningový kurz Práva občana a fungování obce

Společně se spolkem Nugis Finem jsme vytvořili webový kurz Práva občana a fungování obce určený pro veřejnost. Kurz je zdarma k dispozici na vzdělávací platformě nostis.org. Jeho cílem je předat studentům a zájemcům o komunální politiku znalosti o tom, jakými pravidly se řídí fungování obce a jaké možnosti má k dispozici občan, který chce od obce získat informace nebo s jejími orgány jedná například v rámci správního řízení. Odborným garantem kurzu je JUDr.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Nalžovický občanský spolek

Komu se ozvat?

Marta a Jan Váchovi