Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Uspěli jsme: Ministerstvo podruhé zrušilo výjimku z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice

Povedlo se

Ministerstvo životního prostředí již podruhé zrušilo výjimku z limitů pro emise rtuti (Hg) a oxidů dusíku (NOx). Vyhovělo tak odvolání Frank Bold, místních spolků a obcí a ekologických organizací. Nové emisní limity vstoupí v účinnost v srpnu tohoto roku - do té doby je musí elektrárny buď splnit, mít pravomocně udělenou výjimku, nebo ukončit provoz.

Ministerstvo provozovateli vytklo, že si v rámci výjimky nechává neodůvodněnou rezervu - jak z časového hlediska, tak co do výše emisního limitu. V dalším řízení musí provozovatel podle ministerstva žádost přepracovat. Předložit má takový návrh výjimky, ze kterého bude zřejmé, že se snaží v co nejkratší době co nejvíce přiblížit ke splnění nových emisních limitů. Zároveň ministerstvo upozornilo, že hodnocení výjimky ve vztahu k životnímu prostředí je převážně negativní. Aby provozovatel dosáhl neutrálního či kladného hodnocení, musel by výjimku zkrátit a žádat o nižší emisní limit, případně se zavázat k tzv. emisnímu stropu. O výjimce nyní bude opět rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Laura Otýpková, právnička Frank Bold, říká: “Ministerstvo dalo za pravdu většině našich námitek, některé chyby v žádosti o výjimku už provozovateli vytklo dokonce podruhé. Výhrady ministerstva přitom nejsou jen formální. Z rozhodnutí ministerstva je zřejmé, že pokud bude dále žádat o takto nepřiměřeně vysokou výjimku o stejné délce, nemůže v dalším řízení uspět.”


Elektrárna Chvaletice přišla o výjimku z emisních limitů. Autor: Laura Otýpková

Žádat o výjimky z emisních limitů umožňuje uhelným elektrárnám evropská směrnice o průmyslových emisích. Ta v současnosti obsahuje příliš mnoho mezer a právních kliček, kterých znečišťovatelé využívají. Evropská komise přitom právě nyní připravuje novou verzi této směrnice. Nevládní organizace proto připravily petici, kterou je možné podepsat zde: https://www.cleantheindustry.eu/

O právních kličkách, které využívají uhelné elektrárny, jsme informovali také v naší analýze #Emissiongate.

Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie