ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

#Emissiongate: Právní kličky uhelných elektráren

Aktuálně

Většímu snižování emisí v sektoru průmyslu a energetiky brání mimo jiné vágní pravidla pro vykazování emisí, nedůslednost správních orgánů a nedostatek dostupných informací o emisích. Zpracovali jsme analýzu, která tyto problémy odkrývá.

Vzhledem ke složitosti právní úpravy situace zároveň zůstává veřejností nepovšimnuta. Frank Bold proto upozorňuje na tři skryté právní kličky, které provozovatelé uhelných elektráren v ČR za tichého souhlasu Ministerstva životního prostředí využívají:

  1. Veřejnost nemá přístup k podrobným údajům o emisích prachu, SO2 a NOx.
  2. Provozovatelé mohou odečíst až 40 % naměřených emisí jako „chybu měření“.
  3. Provozovatelé mohou vykazovat nižší emise rtuti kvůli méně přesné metodě měření.

Více si můžete přečíst v naší analýze zde.

Problémům se věnuje také Aktuálně.cz v článku Heleny Truchlé.

Laura Otýpková, právnička Frank Bold, k tomu říká: “Ďábel se skrývá v detailu. Právní kličky, které jsme odhalili, jsou velmi komplikované a technické. Široká veřejnost nemá šanci do nich snadno proniknout. Provozovatelé uhelných elektráren tak mohou nerušeně využívat vágní pravidla a správní orgány jen nečinně přihlížejí. Proto jsme se rozhodli na toto téma upozornit a doufáme, že docílíme nápravy.”
Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie