Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Vítězství pro čisté ovzduší - už i v Brně

Povedlo se

Nejvyšší správní soud dnes rozhodl, že Program zlepšování kvality ovzduší, který pro Brno vydalo Ministerstvo životního prostředí, neplní svou zákonem danou funkci a musí být přepracován. Soud se tím přiklonil k důraznější ochraně zdraví obyvatel města před znečištěním, plynoucím zejména z automobilové dopravy. Jde o čtvrtý rozsudek stejného typu v řadě, tři předchozí se týkaly Ostravy, Prahy a Ústecka.

Zdůvodnění rozsudku zatím není k dispozici, nicméně hlavními výtkami, kterými se soud zabýval, je nekonkrétnost Programu, a tedy nejistota ohledně jeho výsledku. "Program by měl obsahovat konkrétní a daty podložená opatření sestavená specificky pro Brno. Měl by kvantifikovat jejich očekávané výsledky a zasadit je do časového rámce, aby bylo patrné, nakolik je účinný, ještě dříve než za čtyři roky, kdy skončí. To však Program vydaný pro Brno neobsahoval. Byl velmi nekonkrétní, a proto z něj ani nebylo zřejmé, zda povede k deklarovanému výsledku, případně kdy a jakým způsobem," vysvětluje nedostatky Programu právnička Petra Marie Giňová z organizace Frank Bold, jejíž advokáti zastupovali iniciátory soudního přezkumu programu, kterými byly brněnské spolky i jednotlivci. Opatření, která Program navrhuje, město může provádět i bez něj, MŽP by však zároveň mělo vypracovat Program nový, účinnější. Podle Petry Marie Giňové by měl obsahovat zejména harmonogram realizace jednotlivých opatření, který by umožnil jeho činnou kontrolu a revizi, a také vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření za účelem jejich porovnání a prioritizaci opatření z hlediska účinnosti.

Čtěte více v tiskové zprávě >>>

Dosahujeme výsledků při hájení práva dýchat čistý vzduch. Podpořte nás:

Jak často chcete přispívat?

Jakou částku chcete přispět?

Kč.
Kč.

Zvolte způsob platby

Přispívám jako

Pro jaký projekt?

Pomozte nám lépe vás poznat

*
*
*

Kontaktní údaje:
*

 
Chcete zaslat potvrzení o daru?