ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Velké vítězství pro kvalitu ovzduší v hlavním městě

Aktuálně

Městský soud v Praze dnes rozhodl, že Program zlepšování kvality ovzduší, který pro Prahu vydalo Ministerstvo životního prostředí neplní svůj zákonem předepsaný cíl, a proto je z větší části zrušen a musí být vypracován znovu. Zdůvodnění rozsudku zatím není k dispozici, ale z ústního odůvodnění je zřejmé, že hlavní příčinou zrušení Programu ve třech ze čtyř výroků byla jeho nekonkrétnost, a tedy nejistota ohledně jeho výsledku.

„Program by měl obsahovat konkrétní a daty podložená opatření sestavená specificky pro Prahu. Měl by kvantifikovat jejich očekávané výsledky a zasadit je do časového rámce, aby bylo patrné, nakolik je účinný, ještě dříve než za čtyři roky, kdy skončí. To však Program neobsahoval, a proto z něj ani nebylo zřejmé, zda povede k deklarovanému výsledku, případně kdy a jakým způsobem," vysvětluje důvody žaloby Alžbeta Rosinová, která na případu pracovala. Chcete-li o případu vědět víc, přečtěte si celou tiskovou zprávu →

 

    

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.

Hájíme právo dýchat čistý vzduch. Podpořte naše úsilí

: Kč jednorázově
: Kč měsíčně

Zvolte způsob platby

Pomozte nám lépe vás poznat

Kontaktní adresa: