Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Velké vítězství pro kvalitu ovzduší v hlavním městě

Aktuálně

Městský soud v Praze dnes rozhodl, že Program zlepšování kvality ovzduší, který pro Prahu vydalo Ministerstvo životního prostředí neplní svůj zákonem předepsaný cíl, a proto je z větší části zrušen a musí být vypracován znovu. Zdůvodnění rozsudku zatím není k dispozici, ale z ústního odůvodnění je zřejmé, že hlavní příčinou zrušení Programu ve třech ze čtyř výroků byla jeho nekonkrétnost, a tedy nejistota ohledně jeho výsledku.

„Program by měl obsahovat konkrétní a daty podložená opatření sestavená specificky pro Prahu. Měl by kvantifikovat jejich očekávané výsledky a zasadit je do časového rámce, aby bylo patrné, nakolik je účinný, ještě dříve než za čtyři roky, kdy skončí. To však Program neobsahoval, a proto z něj ani nebylo zřejmé, zda povede k deklarovanému výsledku, případně kdy a jakým způsobem," vysvětluje důvody žaloby Alžbeta Rosinová, která na případu pracovala. Chcete-li o případu vědět víc, přečtěte si celou tiskovou zprávu →

 

    

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.

Hájíme právo dýchat čistý vzduch. Podpořte naše úsilí

Jak často chcete přispívat?

Jakou částku chcete přispět?

Kč.
Kč.

Zvolte způsob platby

Přispívám jako

Pro jaký projekt?

Pomozte nám lépe vás poznat

*
*
*

Kontaktní údaje:
*

 
Chcete zaslat potvrzení o daru?