Poradna

Právo na informace o ŽP vs. obecné právo na informace

Vytvořeno dne 18. 7. 2018.

České právo rozeznává dva „druhy“ práva na informace. Pro Vás jako žadatele o informace to znamená, že máte

  • jednak obecné právo na informace vztahující se především k působnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a veřejných institucí, které Vám garantuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • a vedle toho máte speciálně právo na informace o životním prostředí, a to na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Vztah těchto dvou předpisů je takový, že zákon č. 123/1998 Sb. obsahuje zvláštní právní úpravu týkající se pouze environmentálních informací. V praxi to znamená, že pokud se jedná o informaci o životním prostředí, vztahuje se na ni zákon č. 123/1998 Sb. a informace bude poskytnuta podle tohoto zákona. Na všechny ostatní informace (jiné než informace o životním prostředí) se použije zákon č. 106/1999 Sb. Zde je podmínkou, že se informace vztahují k působnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a jejich orgánů, veřejných institucí a dalších v zákoně uvedených povinných subjektů.

Je ovšem na povinném subjektu, aby aplikoval správný zákon, nehledě na to, podle kterého zákona o informace požádáte. Poté co o informace požádáte, měl by se tedy povinný subjekt nejprve zabývat otázkou, pod který informační zákon žádost spadá. Všechna podání se totiž musejí posuzovat podle svého obsahu, nikoliv označení. Dále platí, že povinný subjekt musí žádost podle některého ze zákonů vyřídit. Nemůže se tak např. nezabývat podanou žádostí pouze z důvodu, že žadatel požádal o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a on zhodnotil, že se jedná o informace podle zákona č. 123/1998 Sb.

Oba informační zákony se ovšem liší nejen typem informací, které na jejich základě můžete získat. Použití toho kterého zákona má např. vliv na délku lhůty pro poskytnutí informace, způsob obrany proti neposkytnutí informací nebo možnost povinného subjektu žádat úhradu za poskytnutí informace.

V níže uvedené tabulce naleznete základní rozdíly mezi zákonem č. 106/1999 Sb. a zákonem č. 123/1998 Sb.

 

Poznámky

„pověřená osoba“ je legislativní zkratka zákona č. 123/1998 Sb. v § 2 písm. b) v bodě 3, rozumí se jí: právnická osoba založená, zřízená, řízená nebo pověřená subjekty uvedenými v § 2 písm. b) bodech 1 a 2, nebo fyzická osoba pověřená těmito subjekty, která na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytuje služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek

povinnými subjekty podle § 2 písm. b) jsou

  • správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků,
  • právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí

 

Nadřazené kategorie:

Právo na informace

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta