Poradna

Nadřazené kategorie: Správní řízení,

Co je úřední deska a jak ji využít

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Obsah

Úřední deska je veřejně přístupná plocha v hmotné či elektronické podobě, na které správní orgán zveřejňuje své právní předpisy, rozhodnutí a další dokumenty, jako jsou oznámení o zahájení řízení či procesu EIA. Tato povinnost správních orgánů vyplývá primárně ze správního řádu,[1] který dále stanoví, že:

 • Na úřední desce správní orgán zveřejňuje např. oznámení o zahájení řízení, včetně některých územních řízení, [2] nebo vydané opatření obecné povahy.[3]
 • Formou opatření obecné povahy je vydáván například územní plán. O jeho vydání informuje správní orgán na své úřední desce a také na úředních deskách všech dotčených obcí.[4]
 • Prostřednictvím úřední desky se doručuje osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, kterým se nedaří doručit jinak.[5]
 • O zahájení řízení s počtem účastníků vyšším než 30 (typicky stavební řízení k silnici, elektrickému vedení atp.) může správní orgán tyto účastníky uvědomit prostřednictvím úřední desky – v takovém případě tedy účastníci neobdrží individuální oznámení a je nutné úřední desku pravidelně sledovat.[6] V některých případech má úřad výslovnou povinnost informaci o zahájení řízení na úřední desce vyvěsit (např. v případě navazujícího řízení na proces EIA).
 • Podobným způsobem může orgán oznámit i zahájení řízení spolkům, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny s výjimkou těch, které následují po procesu EIA.[7] Více informací o účasti spolku v řízeních naleznete v našem manuálu.

V případě posuzování vlivů záměru na životní prostředí, tzv. „EIA“ a navazujících řízení musí být na úřední desce příslušného úřadu zveřejněno nejen oznámení o zahájení procesu EIA, ale také oznámení o veřejném projednání záměru či informace o možnosti nahlížení do relevantních posudků, stanovisek a další dokumentace.[8] Více informací o samotném procesu EIA, včetně možností a lhůt k zapojení, se můžete dozvědět v našem manuálu.

Další povinnosti vztahující se konkrétně na úřední desky obcí (resp. krajů), stanoví zákon o obcích (resp. o krajích):

 • Na úřední desce jsou obce povinny zveřejnit záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek.[9]
 • Na úřední desce se zveřejňují právní předpisy obce – obecně závazné vyhlášky a nařízení.[10]
 • Na úřední desce obec informuje o připravovaném zasedání zastupitelstva, a to informací o místě, době a navrženém programu. Na rozdíl od většiny ostatních dokumentů je však toto oznámení nutné vyvěsit jen 7 dní předtím, než zasedání opravdu proběhne.[11]

Obecně pak platí, že:

 • Rozsáhlé dokumenty je možné zveřejnit na fyzické úřední desce pouze formou oznámení, případně lze zveřejnit první strany dokumentu společně s informací kdy a kde je možné se s kompletním dokumentem seznámit (typicky v úředních hodinách na příslušném úřadě). O daný dokument je navíc vždy možné požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Více informací o postupu včetně vzoru žádosti najdete v našem průvodci právem na informace.
 • Většina dokumentů musí být na úřední desce nejprve vyvěšena po dobu 15 dnů a až poté začínají běžet lhůty další (např. k odvolání). Toto však neplatí pro spolky, které se musí například do řízení o povolení zásahu do přírody a krajiny přihlásit již do 8 dnů od zveřejnění informací na úřední desce. Více o lhůtách pro spolky se dozvíte v již zmíněném manuálu.

Jak s úřední deskou pracovat

 • Aby vám neuniklo žádné řízení, je třeba sledovat úřední desku alespoň 1x za týden, obzvlášť pokud očekáváte oznámení o zasedání zastupitelstva obce nebo se chcete přihlásit do řízení jako spolek.
 • Pokud je to možné, kontrolujte jak elektronickou, tak fyzickou úřední desku, v praxi může dojít k tomu, že se jejich obsah liší. V takovém případě pak doporučujeme se řídit především obsahem fyzické úřední desky, jelikož zveřejnění dokumentů pouze na elektronické verzi nelze samo o sobě považovat za zveřejnění na úřední desce. Více o problematice rozporů mezi jednotlivými verzemi se můžete dozvědět například zde.
 • Nezapomeňte úřední desku kontrolovat také o prázdninách a mezi státními svátky, jelikož v některých případech dochází i k tomu, že úřady zahajují nespornější řízení například na podnět investorů právě v této době, aby se vyhnuly zvýšené pozornosti občanů
 • Abyste byli schopni prokázat, že na elektronické úřední desce nebyl dokument zveřejněn, doporučujeme si ji na počítači archivovat nebo využít webovou stránku https://edesky.cz/ či http://www.mapasamospravy.cz/.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty