Vzor

Námitky dotčeného vlastníka proti územnímu plánu

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Tento vzor můžete využít v situaci, kdy jste vlastníkem pozemků a staveb, kterých se dotýká návrh územního plánu nebo jeho změn, a chcete uplatnit námitky proti návrhu územního plánu. Jedná se o obecný vzor, ve kterém sami námitky, které vůči návrhu máte, sami specifikujete a odůvodníte. Odůvodnění je klíčovou částí námitek, protože o námitkách musí (na základě návrhu připraveného úřadem) rozhodnout zastupitelstvo obce. Rozhodnutí musí být odůvodněno a stává se součástí odůvodnění celého územního plánu. V námitce musíte kromě odůvodnění uvést také údaje podle katastru nemovitostí a vymezit území dotčené námitkou. Námitky můžete podat nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se konalo veřejného projednání návrhu územního plánu. Všechny důležité termíny se dozvíte z úřední desky obce, která územní plán pořizuje.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k tématu územního plánování najdete v našich manuálech:

Pokud jste zástupcem veřejnosti nebo plánujete zástupce veřejnosti zmocnit, můžete využít naše vzory:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.