Poradna

Může být závodní trať v lese?

Dozvěděl jsem se, že se v lese buduje závodní trať pro horská kola. Kvůli stavbě trati se vybagroval svah a obnažily kořeny stromů. Některé z nich poté byly zasypány štěrkem. Je tento postup povolený nebo jsou stromy v lese nějak chráněny? Může být závodní trať v lese? Kromě toho v korunách stromů sídlí chráněný druh ptáka.

Tento dotaz byl vyřešen dne 28. 10. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, může, pokud ji povolil vlastník lesa a dle povahy trati také stavební úřad. Konkrétní závod pak musí být oznámen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Zda byla vydána potřebná povolení si můžete ověřit pomocí žádosti o informace. Hnízdiště zvláště chráněného ptáka konání závodu nebrání, může však vyžadovat výjimku krajského úřadu.

Rušení ticha v lese může povolit vlastník

V lese (1) je zakázáno rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, těžit stromy a keře nebo je poškozovat (2). Vlastník lesa však může povolit výjimku z těchto zákazů (3). Vlastníku lesa (pokud nejde o soukromý les) můžete podat žádost o informace, zda pořadateli udělil tento souhlas.

Terénní úpravy povoluje stavební úřad

Podle povahy trati je dále možné, že se jednalo o terénní úpravu, kterou musí povolit stavební úřad (územním rozhodnutím a stavebním povolením). Povolení budou zpravidla vyžadovat terénní úpravy od 1,5 m výšky nebo hloubky a od rozlohy 300 m2 nebo úpravy hraničící s veřejným prostranstvím. (4) Pokud by si provozovatel trati povolení stavebního úřadu neopatřil, jednalo by se o černou stavbu. Stavební úřad by mohl nařídit odstranění této terénní úpravy (tedy uvedení do původního stavu).

Stavebnímu úřadu můžete také zaslat žádost o informace, zda byla provozovateli vydána potřebná povolení.

Závod se musí oznámit obecnímu úřadu

Pořádání konkrétního závodu pak bude muset provozovatel oznámit úřadu. Organizované a hromadné sportovní akce je možné v lese konat, vyžadují však oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Oznámení je nutné podat nejméně 30 dnů předem. (5)

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností můžete zaslat žádost o informace, zda pořadatel zajistil pro závody předchozí oznámení.

Rušení živočichů pouze na základě výjimky

Pokud jde o rušení chráněného druhu ptáka, je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat (6). Hlukem ze závodů je možné takto škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněného druhu, ačkoli přímo hnízdiště poškozena nebudou, protože ptáci sídlí v korunách stromů.

Pořadatel ale může požádat o výjimku z tohoto zákazu. O výjimce rozhoduje krajský úřad v řízení, kterého se mohou účastnit spolky.

Poznámky

(1) Na pozemcích označených v katastru nemovitostí jako pozemky plnící funkci lesa.
(2) Ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon
(3) Ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon
(4) Ustanovení § 80 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
(5) Ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon
(6) Ustanovení § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty