Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Evropa jako úkol? Chybí důraz na zelenou transformaci, upozorňují experti Frank Bold

Aktuálně

České předsednictví Radě Evropské unie, ke kterému 15. června česká vláda představila pět zásadních priorit, na něž se během něj chce zaměřit, začíná 1. července. Body vycházející z aktuálních mezinárodních událostí i situace v ČR zahrnují poválečnou obnovu Ukrajiny, energetickou bezpečnost, posílení evropské obrany a kyberbezpečnosti, odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. Podle expertů Frank Bold však chybí důraz na zelenou transformaci - ta je přitom zásadní pro energetickou bezpečnost i odolnost ekonomiky.

K bezpečnější energetice vedou obnovitelné zdroje

Pro Českou republiku, která je závislá na dodávkách ruského plynu a dalších fosilních palivech, je jedním z palčivých témat energetická bezpečnost. Navzdory tomu, že se v souvislosti s tím čím dál častěji mluví o nutnosti většího využívání obnovitelných zdrojů energie a radikálního snížení emisí skleníkových plynů, téma v prioritách pro české prostřednictví není dostatečně zdůrazněno.

 „V kontextu již zveřejněných evropských balíčků Fit for 55 a RePower EU energetická bezpečnost znamená především zbavení se závislosti na fosilních palivech a urychlení masivního rozvoje obnovitelných zdrojů energie. V tom má česká vláda v domácí politice dlouhodobý deficit. Zanedbává přenos evropské energetické legislativy, která by umožnila větší rozvoj decentralizovaných obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky. O to více by měla vláda v tomto směru zabrat na evropské úrovni,” komentuje Laura Otýpková, právnička expertní skupiny Frank Bold.

Kromě zelené transformace je s energetickou bezpečností úzce spjaté také téma ekonomické odolnosti EU, protože vysoké ceny energií z fosilních zdrojů nejvíce dopadají na firmy, které neinvestují do energetických úspor a do obnovitelných zdrojů. Dalším aktuálním ekonomickým problémem jsou narušené dodavatelské řetězce. Firmy, které dobře zmapovaly svá rizika a prověřují své dodatele, vychází ze současné situace lépe. Tuto dobrou praxi je potřeba dále rozvíjet prostřednictvím tzv. due diligence v oblasti udržitelnosti.

Odolnější evropské ekonomice chybí data o ESG dopadech

Ke zvýšení strategické odolnosti ekonomiky EU potřebují firmy a investoři jasná a transparentní data o udržitelnosti (ESG). Porovnatelná data jsou nezbytná mimo jiné pro pro posouzení toho, do jaké míry jsou firmy vystaveny rizikům spojeným se závislostí na fosilních palivech z Ruska. Zajištění těchto dat je cílem evropské směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která se právě v těchto dnech finalizuje na závěrečných jednáních v Bruselu, a související EU standardy pro reporting o udržitelnosti.

Včasné přijetí EU standardů pro reporting je klíčové pro to, aby firmy věděly, na jaká data se soustředit, a aby měli investoři k dispozici klíčové informace o spotřebě energií, emisích skleníkových plynů, lidském kapitálu a managementu dodavatelského řetězce a potažmo o odolnosti byznysu vůči krizím. Je nezbytné, aby firmy měly tyto standardy k dispozici co nejdříve a mohly podle nich reportovat nejpozději od roku 2024,” vysvětluje Filip Gregor, expert na ESG reporting z expertní skupiny Frank Bold.

Dalším zásadním článkem pro odolnost ekonomiky a vodítkem pro firmy je směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Její návrh Evropská komise publikovala letos v únoru, dále se bude projednávat za českého předsednictví.

Pokud by byl tento systém zavedený ještě před začátkem ruské války na Ukrajině, evropské firmy by byly schopné na ruskou agresi reagovat pružněji a s menšími náklady. Také by se vyhnuly riziku přímé podpory ruského režimu, jelikož náležitá péče neboli due diligence po firmách vyžaduje, aby prověřovaly rizika spojená s dopady na lidská práva a životní prostředí a vyhnuly se zapojení do obzvláště rizikových obchodních vztahů. Díky tomu, že směrnice vymezí jasná pravidla, pomůže také zpřesnit podmínky pro zelené financování a omezit greenwashing.

Zelenou transformaci chce i český byznys

Jasnou podporu zelené transformaci vyjadřuje i český byznys a řada expertů včetně odborníků z Frank Bold sdružených v iniciativě Změna k lepšímu. Její členové rovněž představili společnou pozici určenou české vládě pod názvem Pět věcí, které by během českého předsednictví pomohly progresivnímu byznysu. Zmiňují v ní například potřebu rozvoje komunitní energetiky i bezodkladného přijetí EU standardů pro reporting o udržitelnosti.