ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Finalizace pravidel ESG reportingu v EU: přijetí CSRD a dokončení prvního setu závazných standardů

Aktuálně

Evropský parlament finálně schválil směrnici CSRD, která nastavuje pravidla pro reportování o rizicích a dopadech na udržitelnost velkých společností v EU. Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG), kde má zástupce i Frank Bold, zároveň dokončila detailní standardy pro ESG reporting, které budou povinné pro firmy napříč sektory. 

Zásadní reforma legislativy a nastavení pravidel reportingu v EU je klíčem k řešení problému greenwashingu a umožnění udržitelného financování. V řádu dnů od přijetí směrnice CSRD Evropským parlamentem bude legislativa publikována v Úředním věstníku EU, a poté mají členské státy maximálně 18 měsíců na její zavedení do národních právních řádů. 

Právě harmonizovaná a rychlá implementace CSRD napříč EU je teď klíčová pro to, aby se k investorům a bankám začaly včas dostávat jednotné informace od firem o jejich udržitelnosti. To je zásadní pro financování transformace ekonomiky. 

Přečtěte si detailní analýzu naší bruselské pobočky k dalším potřebným krokům

Povinnost reportovat ESG informace podle nových standardů bude mít vaše firma pokud:

a)    jsou její cenné papíry obchodované na regulovaných trzích na burze (mimo mikro společností)b)    splňuje alespoň 2 ze 3 těchto kritérií:

  • má více než 250 zaměstnanců

  • má čistý obrat minimálně 1 miliarda korun

  • vlastní aktiva v rozvaze vyšší než 500 milionů korun

Od kdy začne povinnost platit?

Směrnice počítá s účinností pro firmy od roku 2024, některé podniky ale dostanou čas navíc. Rok 2024 je zcela závazný pouze pro největší české podniky, které už od roku 2018 musí reportovat nefinanční zprávy dle dřívější směrnice NFRD.

EFRAG dokončil závazné EU standardy pro reporting udržitelnosti

Firmy budou reportovat podle jednotných EU standardů pro ESG reporting. To je navede na klíčová data a sníží jejich administrativní zátěž. Předběžné návrhy standardů byly vydané na konci dubna. Následně probíhala veřejná konzultace.

Tento týden Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) schválila detailní standardy pro ESG reporting, které budou povinné pro firmy napříč sektory. Veřejně byly publikované 23. listopadu, kdy je EFRAG předal Evropské komisi k přijetí prostřednictvím prováděcího aktu ke směrnici CSRD. Standardy mimo jiné stanovují povinnost měřit a vykazovat uhlíkovou stopu nebo popsat analýzu rizik, kterým firmy čelí v souvislosti s klimatickou transformací, a významných dopadů na lidi a životní prostředí v dodavatelském řetězci.

Standardy pokrývají strategické informace a 10 tematických oblastí včetně klimatu, znečištění, vodních zdrojů, biodiverzity, cirkulární ekonomiky, vlastní pracovní síly, pracovníků v hodnotovém řetězci, komunit a konečných uživatelů, a obchodního chování.

Standardy implementují řadu mezinárodních iniciativ, včetně TCFD, GRI, vznikajících mezinárodních standardů pod IFRS a norem OSN a OECD pro náležitou péči v oblasti udržitelnosti. Filip Gregor z Frank Bold se jako jediný člen Sustainability Reporting Board EFRAGu z nových členských států podílel na vývoji a přijetí standardů.

Nahlédněte do EU standardů pro reporting: https://efrag.org/lab6 

Přečtěte si veřejnou reakci Frank Bold a dalších expertních organizací: https://bit.ly/3U0ob0c

Chcete zjistit, jak uvést ESG reporting podle EU standardů do vaší firemní praxe?

Kupte si záznam našeho ESG workshopu