Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Frank Bold hodnotil nejlepší firemní reporty o udržitelnosti v cenách SDG Asociace společenské odpovědnosti

Aktuálně

Asociace společenské odpovědnosti na slavnostním galavečeru 16.9. ocenila projekty, které míří k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). V kategorií nefinanční reporting firem podle globálních cílů byl jedním z porotců vedoucí sekce Odpovědných firem Frank Bold, Filip Gregor. Porotci rozhodli, že z přihlášených společností o udržitelnosti nejlépe reportuje Komerční banka. Ocenili u ní především provázanost ESG reportu s klíčovou obchodní činností firmy. 

Reporting ESG dat je klíčový pro porozumění rizikům spojeným s udržitelností, odhalování nových obchodních příležitostí i pro přístup k zelenému financování. Od 1.1. 2023 budou všechny větší firmy na základě směrnice CSRD reportovat podle evropských standardů o svých dopadech na udržitelnost. Tyto standardy pomáhá u poradní instituce Evropské komise EFRAG přímo vytvářet i vedoucí sekce Odpovědných firem Frank Bold, Filip Gregor. Ten byl zároveň jedním z porotců v cenách SDG pro kategorii nefinanční reporting. Porotci hodnotili úroveň reportů 8 českých firem v celkem šesti kritériích: 

  • provázanost reportu s SDGs

  • integrace principů udržitelného rozvoje (UR) do core business

  • zapojení stakeholderů

  • prezentování pozitivních i negativních dopadů

  • stanovení měřitelných cílů strategie UR

  • úroveň prezentace

Vítězem se stala Komerční banka. Na dalších místech skončili ČEZ a Kaufland. Podle Filipa Gregora bylo u Komerční banky patrné meziroční zlepšení a také nejlepší provázání reportu s klíčovou obchodní činností firmy: Udržitelnost pro Komerční banku znamená udržitelné financování a v návaznosti na to konkrétní cíle jako zvyšující se podíl investic do zelených aktivit podle taxonomie EU. V tomto ohledu mají banky nezastupitelnou roli ve financování transformace ekonomiky pro zmírnění klimatické změny, což je zároveň jeden z cílů SDG,” popsal Gregor. 

I další v pořadí na předních místech dodali kvalitní reporty, zaostávali ale v nastavení měřitelných cílů strategie anebo neřešili klíčová témata pro dané odvětví. „I v Česku můžeme vidět, že se nefinanční reporting mění k lepšímu a udržitelnost se začíná ukazovat jako strategická byznys záležitost. Velká část firem k tomu ale stále takto nepřistupuje a nereportuje klíčová ESG data. Proto jsou nezbytné evropské standardy pro reporting, které firmy navedou a celý proces díky administrativním úsporám zlevní, ” uzavřel Gregor. 

Na konci září představí Frank Bold představí nový průzkum reportování 250 evropských firem včetně těch českých. Těšit se můžete na shrnutí výsledků na webu Frank Bold. 

Dále čtěte: 

Jaká data o udržitelnosti budou firmy a investoři reportovat? Průvodce novou legislativou EU od Frank Bold.