Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jaká data o udržitelnosti budou firmy a investoři reportovat? Průvodce novou legislativou EU

Aktuálně

Prošli jsme stovky stran technických dokumentů a připravili ucelený přehled reportovacích požadavků o udržitelnosti podle připravované legislativy EU. Shrnujeme, jaká ESG data budou podle nové legislativy pro firmy, banky a investory klíčová ve strategii a řízení udržitelnosti, a dále v oblastech klimatické změny, životního prostředí, udržitelných aktivit, zaměstnanců a dodavatelských řetězců, due diligence pro významné negativní dopady, a protikorupčních opatření. 

V uceleném přehledu shrnujeme požadavky nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb (SFDR), směrnice o reportování o udržitelnosti (CSRD, reforma směrnice nefinančního reportingu) a taxonomie udržitelných aktivit. 

Dosud musely informace o udržitelnosti reportovat jen velké firmy obchodující své cenné papíry na burze, banky a pojišťovny s více než 500 zaměstnanci. Nově představený návrh směrnice o reportování o udržitelnosti (CSRD) z dubna 2021 rozšiřuje působnost na všechny velké společnosti a na všechny malé, střední a velké společnosti obchodující své cenné papíry na burze s výjimkou mikropodniků. Data o udržitelnosti musí zveřejňovat také investoři a další účastníci finančního trhu v rámci nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb (SFDR). Pravidla pro firmy a investory doplňuje nařízení o rámci pro usnadnění udržitelných investic, takzvaná taxonomie. Pro SFRD i taxonomii budou také vytvořené standardy, které vyjasní konkrétní technické detaily a kritéria. 

Finální návrhy těchto standardů srozumitelně shrnuje tento nový přehled od Frank Bold:

 


Kontakt: Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědné firmy, Frank Bold filip.gregor@frankbold.org

Přečtěte si také rozhovor s Filipem Gregorem, o tom, co změny v udržitelnosti v praxi znamenají pro firmy a investory, a že legislativa EU představuje vodítko, jak se v měnícím se byznysu vyznat.