Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak mohou obce zlepšit kvalitu ovzduší pro své občany? Prezentace ze semináře

Aktuálně

Petra Giňová
Martin Lutz
Kristina Šabová
Pavel Chaloupecký
Jan Kozina
Anna Francová
Karel Polanecký
Jarmila Johnová
Kurt Dědič
Michal Slezák

________________________

Petra Giňová - Zlepšování kvality ovzduší v obcích 


Martin Lutz - (Best) practice measures to improve the air quality in Germany


Kristina Šabová - aktuální právní kauzy v oblasti zlepšování kvality ovzduší


Pavel Chaloupecký - Měření kvality ovzduší: Jaké jsou možnosti a jak je mohou obce využít 


Jan Kozina - Čistý komín

 Ke stažení

Anna Francová - Zadávání veřejných zakázek s důrazem na ochranu ovzduší 


Karel Polanecký - Snižování znečištění z nejmenších lokálních topenišť


Jarmila Johnová - Chodci sobě, městu a ovzduší

 

Kurt Dědič - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace

 


Ing. Michal Slezák - Aktuální možnosti financování opatření na ochranu ovzduší pro obce v rámci NPŽP

 

Akce byla realizována v rámci projektu "Right to Clean Air". Tento projekt je financován v rámci programu LIFE Evropské komise.

 

Více podrobností a informačních materiálů o tom, jakým způsobem budeme v rámci projektů vytyčených cílů dosahovat, naleznete na projektovím webu: http://right-to-clean-air.eu/ nebo http://frankbold.org/pravo-na-cisty-vzduch