ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak mohou obce zlepšit kvalitu ovzduší pro své občany? Přijďte na seminář

Aktuálně
Srdečně vás zveme na seminář na téma:

Zlepšování kvality ovzduší v obcích

 

Kdy a kde se seminář uskuteční?

25. 9. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin
Otevřená zahrada v Brně

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určený především pro zástupce samospráv se zájmem o problematiku zlepšování kvality ovzduší a pro aktivní občany a zástupce spolků zabývajících se kvalitou ovzduší. Přihlásit >>>
 

Kdo vystoupí a co se dozvíte?

Zástupci MŽP, SFŽP a právních expertů představí řadu témat. Dozvíte se například, jakým způsobem zadávat veřejné zakázky na kvalitu s ohledem na zlepšování kvality ovzduší a jaké jsou aktuální možnosti financování opatření pro zlepšování kvality ovzduší nebo jakým způsobem si zajistit měření kvality ovzduší přímo v obci. Čeští a němečtí experti z oboru představí dobrou praxi ochrany ovzduší v zahraničí i v České republice. Účastníci si odnesou praktické informace pro konkrétní kroky k možnostem zlepšování kvality ovzduší v jejich obci. Na semináři bude prostor pro zodpovězení dotazů, společnou diskusi a výměnu zkušeností. Podrobný program >>>

Účast na semináři je bezplatná.

Jak se na seminář přihlásit?

Na seminář se můžete závazně přihlásit ve formuláři níže. Pozor, seminář má omezenou kapacitu 25 míst. Přihlašujte se nejpozději do 15.9. 2017.

Program

8:45 Prezence

9:00 Přivítání, úvod

9:10 Koncepce ochrany ovzduší v České republice a jejich implementace. Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší

9:30 Vlastní měření kvality ovzduší: Jaké jsou možnosti a jak je mohou obce využít. Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech Bohemia s.r.o.

9:50 Dobrá praxe ochrany ovzduší v Německu. Martin Lutz, senátní odbor pro městský rozvoj a životní prostředí, Berlín

10:30 Diskuse, prostor pro otázky

10:45 Přestávka na kávu

11:00 Právní nástroje ochrany ovzduší na úrovni samospráv. Mgr. Petra Marie Giňová, Frank Bold Society

11:20 Zadávání veřejných zakázek s důrazem na ochranu ovzduší. Mgr. Anna Francová, Frank Bold Advokáti

12:00 Diskuse, prostor pro otázky

12:15 Přestávka na oběd

13:00 Aktuální možnosti financování opatření na ochranu ovzduší pro obce. Michal Slezák, ředitel odboru realizace Národních programů

13:40 Aktuální právní kauzy v oblasti zlepšování kvality ovzduší: O čem se rozhoduje a co mohou rozhodnutí přinést? Mgr. Kristina Šabová, Frank Bold Society

14:00 Aktivity veřejnosti v oblasti ochrany ovzduší

  • Čistý komín - Jan Kozina, Čisté nebe
  • Cesta ke snížení znečištění z lokálních zdrojů vytápění – Karel Polanecký, Hnutí Duha
  • Chodci sobě, městu a ovzduší – Jarmila Johnová, Pražské matky

14:30 Diskuse, prostor pro otázky

14:45 Shrnutí, závěr

 

Pořádají:

 

     

     

Projekt Právo na čistý vzduch
Frank Bold na Facebooku