Jak se dýchá u vás?

Aktuálně

Od konce loňského roku překročila koncentrace prachu na mnohých místech limity, které zákon povoluje. Například na Ostravsku až o třikrát více, jak ukazují údaje ČHMU.

Ministerstvo životního prostředí slibuje, že regionální programy na zkvalitnění ovzduší přinesou změny. Naše analýzy ale ukazují, že plány jsou spíše formalitou a neobsahují dostatečně konkrétní a vymahatelná opatření.

Podali jsme na ně žaloby a v současné chvíli čekáme, jak rozhodne Nejvyšší správní soud.

Díky vaší podpoře se nadále můžeme zasazovat o čistý vzduch tak, aby na konci stály účinné kroky ke zlepšení stavu ovzduší v regionech.

Chráníme vaše právo dýchat čistý vzduch. Podpořte naše úsilí:

: Kč jednorázově
: Kč měsíčně

Zvolte způsob platby

Pomozte nám lépe vás poznat

Kontaktní adresa: