ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Koaliční smlouva přináší naději pro komunitní energetiku

Aktuálně

Koaliční smlouva koalic SPOLU a PirSTAN představila mimo jiné přístup k transformaci české energetiky. Vzhledem k tomu, že Českem právě hýbe energetická krize, je nutné urychleně začít s konkrétními kroky. Témata podpory decentralizace, obnovitelných zdrojů energie (OZE) a především komunitní energetiky v dokumentu vítáme.

Současná krize řadu občanů ohrožuje energetickou chudobou, protože jsou závislí na centrálním dodavateli energie, a právě decentralizovaná komunitní energetika s využitím OZE pomůže Česku naplnit hned dva důležité cíle: 1) vyšší nezávislost občanů na cenách na energetickém trhu a 2) zvýšení podílu OZE na spotřebě.

Stabilní právní prostředí a dostatek financí

To je ověřený recept pro rozvoj komunitní energetiky. „Považujeme za zásadní, aby se urychlily práce na přípravách dotačních programů i legislativy vhodné pro komunitní energetiku. Vzhledem k tomu, že přijetí nového energetického zákona je plánováno až zhruba na rok 2023, doporučujeme se předně zaměřit na dotační podporu vzniku energetických společenství,” říká analytička Frank Bold Anna Michalčáková.

Velmi důležitým programem podpory komunitní energetiky je tzv. KOMUNERG v Modernizačním fondu, jehož spuštění se ale nyní odložilo až na leden 2023. To je pro občany i energetickou transformaci Česka jednoduše pozdě. Energetická společenství vznikají již nyní a developeři navrhují a staví chytré čtvrti, kde s komunitní energetickou počítají. A to neexistující legislativě a dotacím navzdory.

Definici energetického společenství musí nastavit energetický zákon

Vítáme, že koaliční smlouva obsahuje konkrétní ustanovení o komunitní energetice ve vztahu k novému energetickému zákonu (NEZ). Pro její rozvoj je zásadní, aby NEZ obsahoval praktickou definici energetických společenství, která jim nebude klást neodůvodněné technické ani administrativní překážky, poskytne právní jistotu a tím usnadní přístup k různým typům financování a organizačního uspořádání.

Je přitom v zájmu nás všech, aby se tento model rychle a masově rozšířil všude, kde dává smysl. Posílíme tím energetickou soběstačnost každého obyvatele, snížíme jeho závislost na dodávkách a cenách na energetickém trhu a podpoříme informovanost a osvětu v oblasti nakládání s energiemi. Nová zelená úsporám je kvalitní a dobře fungující program, bohužel pro nízkopříjmové skupiny hůře dostupný. V budoucnu by se proto nová vláda měla zaměřit právě na takové cílové skupiny, např. prostřednictvím navýšením podílů dotací nebo podpoře žadatelů ze zranitelných skupin.

Ve Frank Bold se tématem komunitní energetiky zabýváme dlouhodobě a víme, jaké příležitosti a rizika skýtá. Komunikujeme se zástupci z řad dodavatelů energií, provozovatelů distribučních soustav, realizátorů “zelených” elektráren, zahraničních expertů a zájemců o energetické komunity. Máme přehled o fungujících modelech v zahraničí a vizi, jak z energetických společenství učinit plnohodnotnou součást českého energetického trhu.