Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Naše právnička Laura Haiselová hostem na fóru o BAT 2018

Aktuálně

Na XIX. zasedání fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách v letošním roce vystoupí i naše právnička Laura Haiselová. Fórum pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.

Smyslem Fóra je seznamovat širokou odbornou veřejnost s novinkami v oblasti nejlepších dostupných technik (BAT- Best Available Techniques), a zjišťovat zpětnou vazbu z průmyslu, zemědělství a dalších zainteresovaných orgánů a organizací. Na Fóru se každoročně scházejí odborníci zabývající se problematikou integrované prevence z dotčených státních orgánů, krajských úřadů vykonávající státní správu v přenesené působnosti a členové národních technických pracovních skupin.

Fórum se letos koná 28. listopadu v budově Ministerstva průmyslu a obchodu.

Program naleznete zde>>>