Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Obce mohou zlepšit kvalitu ovzduší: reportáž ze semináře

Aktuálně

V pondělí 25. 9. proběhl v brněnské Otevřené zahradě Nadace Partnerství seminář o kvalitě ovzduší. Tématem semináře byla otázka, jaké možnosti mají obce k dispozici pro zlepšování kvality ovzduší pro své občany.

Mnoho přínosných a podnětných informací na toto téma přišlo načerpat téměř 20 zástupců obcí, veřejných institucí a aktivních občanů. Akce byla pořádána v rámci projektu Právo na čistý vzduch (Right to Clean Air), na kterém dlouhodobě spolupracujeme s německou organizací Deutsche Umwelthilfe e.V.

Na úvod zahraniční host semináře Martin Lutz z berlínského senátního odboru pro městský rozvoj a životní prostředí představil největší problémy způsobující znečištění ovzduší v německých městech spolu s těmi nejúspěšnějšími způsoby, jakými se s nimi u našich sousedů vypořádávají.

Poté před publikum předstoupil Pavel Chaloupecký ze společnosti ENVItech Bohemia s.r.o s prezentací o způsobech měření kvality ovzduší a možnostech obcí při jejich využívání, která přinesla informace jak o legislativě, tak o faktickém provozu.

Následně přednesl ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí Kurt Dědič svůj příspěvek o koncepcích ochrany ovzduší v České republice a jejich implementaci.

O právních nástrojích ochrany ovzduší na úrovni samospráv poreferovala právnička Frank Bold Petra Giňová. Přehledně shrnula kroky, které můžou samosprávy podniknout, od regulace výstavby po kontrolování kotlů v domácnostech.

S aktuálními možnostmi financování opatření na ochranu ovzduší pro obce seznámil účastníky Michal Slezák, ředitel odboru realizace Národních programů ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Představil aktuálně dostupné výzvy k dotacím na provádění opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Kristina Šabová, právnička Frank Bold, následně přednesla příspěvek o aktuálních právních kauzách v oblasti zlepšování kvality ovzduší, ve kterém shrnula vývoj soudních řízení ve věci napadených programů zlepšování kvality ovzduší a možné implikace, které na Českou republiku může mít probíhající řízení o porušení unijního práva ohledně porušování standardů kvality ovzduší.

Nakonec vystoupili zástupci tří spolků, které sdružují aktivní občany, kteří se zajímají mj. o otázky kvality ovzduší. Jan Kozina z Čistého nebe představil mobilní aplikaci Čistý komín 2.0, která upozorňuje na znečišťování ovzduší domácími topeništi, Karel Polanecký z Hnutí DUHA se věnoval problematice nejmenších znečišťovatelů ovzduší – domácímu vytápění pomocí zastaralých a neúčinných kotlů, a Jarmila Johnová z Pražských matek se ve svém příspěvku věnovala krokům, které byly v Praze učiněny ve prospěch bezpečnější a čistší dopravy.

Mezi jednotlivými výstupy probíhala živá debata mezi účastníky a prezentujícími, která pokračovala i v přestávkách mezi bloky.

Děkujeme všem prezentujícím i účastníkům, jak za účast a sdílení informací a zkušeností, tak za příjemně strávený den.

Všechny prezentace se semináře jsou dostupné zde.

 

Akce byla realizována v rámci projektu "Right to Clean Air". Tento projekt je financován v rámci programu LIFE Evropské komise.

 

Více podrobností a informačních materiálů o tom, jakým způsobem budeme v rámci projektů vytyčených cílů dosahovat, naleznete na projektovím webu: http://right-to-clean-air.eu/ nebo http://frankbold.org/pravo-na-cisty-vzduch