Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pavel Černý prezentuje projekt Právo na čistý vzduch na pracovní skupině Aarhuské úmluvy

Aktuálně

Minulý měsíc proběhlo dvanácté setkání pracovní skupiny k otázkám přístupu ke spravedlnosti při Aarhuské úmluvě, kde náš advokát Pavel Černý prezentoval průběh a výsledky našeho dlouhodobého úsilí o účinnější ochranu ovzduší v České republice.

Prvním krokem v našem postupu bylo zajistit, aby stát vydal dokumenty, jejichž cílem je co nejrychlejší snížení znečištění v postižených oblastech. To se nám po pěti letech práce podařilo v roce 2016, kdy byl na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu vydán krátkodobý akční plán pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Téhož roku Ministerstvo životního prostředí na základě nového zákona o ochraně ovzduší vydalo Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO), které ve srovnání s akčními plány stanoví ohledně zlepšování ovzduší dlouhodobější cíle. Druhým krokem bylo zajistit, aby tyto dokumenty skutečně přispěly ke svému zákonem stanovenému cíli, tedy snížení znečištění na zákonný limit v nejkratší možné době. Za tímto účelem jsme zapojili odbornou veřejnost do jejich tvorby formou připomínek, nicméně nepodařilo se dosáhnout cíle, aby MŽP vydalo skutečně účinné programy, jejichž plnění by bylo vynutitelné a kontrolovatelné ve svém průběhu. Podali jsme žaloby na čtyři z vydaných PZKO a ve všech čtyřech případech jsme uspěli u Nejvyššího správního soudu, který programy částečně zrušil. V současnosti čekáme na programy nové, které MŽP přislíbilo vydat během letošního roku. Třetím součástí naší strategie je zastupování jednotlivců v soudních sporech o náhradu újmy, způsobené dlouhodobou absencí uspokojivých výsledků v rámci úsilí státu o snížení znečištění ovzduší v nejsilněji postižené lokalitě, na Ostravsku.

Druhým krokem bylo zajistit, aby vydané dokumenty skutečně přispěly ke svému zákonem stanovenému cíli, tedy snížení znečištění na zákonný limit v nejkratší možné době. Za tímto účelem jsme zapojili odbornou veřejnost do jejich tvorby formou připomínek, nicméně nepodařilo se dosáhnout cíle, aby MŽP vydalo skutečně účinné programy, jejichž plnění by bylo vynutitelné a kontrolovatelné ve svém průběhu. Podali jsme žaloby na čtyři z vydaných PZKO a ve všech čtyřech případech jsme uspěli u Nejvyššího správníhou soudu, který programy částečně zrušil. V současnosti čekáme na programy nové, které MŽP přislíbilo vydat během letošního roku. Třetím součástí naší strategie je zastupování jednotlivců v soudních sporech o náhradu újmy, způsobené dlouhodobou absencí uspokojivých výsledků v rámci úsilí státu o snížení znečištění ovzduší v nejsilněji postižené lokalitě, na Ostravsku.

Jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní linka naší strategie mají své úspěšné paralely v dalších evropských zemích (Německo, Polsko a další) a opírají se o evropské právo. Věříme, že kombinace uvedených dvou přístupů přinese výsledky nejen co do počtu vyhraných žalob, ale také reálného snížení znečištění ovzduší a zlepšení podmínek pro život. Celá strategie spadá pod projekt Právo na čistý vzduch, kde spolupracujeme s kolegy z Deutsche Umwelthilfe a který je financován z programu Life.