ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pavel Franc pro iDNES.cz: Komunitní energetika je nástroj ke snižování závislosti na dominantních energetických firmách

Aktuálně

Komu pomůže komunitní energetika, ptají se někteří komentátoři? Odpověď je, že nám všem. Energetika v České republice je tradičně oblastí, ve které se angažuje hrstka velkých firem udržujících takřka monopolní postavení. Výsledkem jsou extrémně drahé energie, které nemají v Evropě obdoby, vysvětluje Pavel Franc, CEO Frank Bold, ve svém komentáři na iDNES.cz.

Příběhů o tom, jak velké energetické firmy zneužívají svého postavení, se dá ukázat za poslední dobu celá řada. Energetika je na tom podobně, tedy spíše ještě hůře než trh s potravinami. Každodenní návštěva supermarketů s přemrštěnými cenami potravin nás ujišťuje o tom, že oligopoly a nefunkční trhy rozhodně nejsou prospěšné pro naši společnost a je třeba s nimi něco udělat. V energetice je situace obdobná, ne-li horší.

Komunitní energetika je prvním efektivním nástrojem obrany jak výrobních firem, tak nás občanů před nefunkčním českým energetickým trhem, stejně jako před oslabeným regulátorem, v tomto případě Energetickým regulačním úřadem. Ten mimo jiné nemá dost kapacit ani politické podpory, aby efektivně zakročil proti nárokům distribučních společností, které se propisují do regulované složky ceny energie. Ta přitom tvoří takřka polovinu výsledné ceny pro zákazníka. V současnosti navíc probíhají další pokusy o oslabení energetického regulátora skrze snížení počtu členů jeho rady.

Přivést do energetického mixu České republiky více solární a větrné energie a umožnit komunitám, které mohou být tvořené městy, firmami nebo třeba aktivními jednotlivci, možnost vyrábět si elektřinu ve vlastních elektrárnách a sdílet ji mezi sebou, je tedy princip, proti němuž lze těžko něco namítat. V základu si to lze představit třeba tak, že město pošle elektřinu vyrobenou na střeše školy do městského úřadu. Nebo že firma, která má skladovací haly s velkou plochou střech, nasdílí elektřinu domácnostem v celé městské čtvrti. 

Nebude to samozřejmě zadarmo, jak mnozí namítají. Investice do distribuční soustavy nebo Elektroenergetického datového centra, které je potřeba zřídit, aby bylo možné do sítě dostat tolik výroben, budou v příštích letech stát v řádech desítek miliard. Zapojení nových technologií jako je akumulace energie a chytré řízení sítí ale může tyto investice významně snížit. Navíc už jsou připraveny rozsáhlé dotační programy z evropských zdrojů – Modernizační fond a Národní plán obnovy.

Decentralizace energetiky povede k jejímu otevření pro daleko větší množství hráčů na trhu. Ve výsledku se díky tomu energie z dlouhodobého hlediska zlevní. Mluví se o tom pořád málo, ale všechny ekonomické analýzy ukazují, že výroba energií z obnovitelných zdrojů, tedy ze slunce a větru, je levnější než z fosilních paliv. Vyžaduje to investice a vstupní podporu státu, to ale bylo před lety pro vytvoření tradiční energetické infrastruktury potřeba také.

Důležité je také zdůraznit, že díky rozvoji obnovitelných zdrojů se omezí naše energetická závislost na diktátorských režimech nebo obecněji na třetích mimoevropských zemích, a tedy dojde k posílení energetické bezpečnosti – jakkoliv je potřeba osamostatňovat se i v technologiích pro fotovoltaiky, ve kterých usiluje o světovou dominanci Čína.

V Evropě každopádně už mnoho tradičních zdrojů pro energetiku nemáme a obnovitelné zdroje jsou klíčové pro to, abychom byli nezávislejší. Zároveň se ukazuje, že je to cesta, kterou se postupně vydává celý svět, a je proto výhodné mít v ČR tento směr zastoupen, abychom nezaostávali. V neposlední řadě dojde větším využíváním obnovitelných zdrojů ke zmírňování dopadů na životní prostředí. 

Velká diskuze se samozřejmě může odehrávat nad detaily realizace komunitní energetiky a nad realistickým harmonogramem. Poslední rok až dva se o tom v České republice vedla velká debata.

V expertní skupině Frank Bold jsme transparentně společně s našimi partnery v Unii komunitní energetiky prosazovali takovou podobu zákona, aby ukotvení komunitní energetiky v české legislativě prošlo s co nejdřívější možnou účinností a v neokleštěné podobě. Tedy ve stručnosti, aby byly tyto zákony v praxi skutečně použitelné zejména pro ty, kteří je podle našeho očekávání budou využívat nejvíc, a sice pro samosprávy a podnikatele. Zejména šlo o umožnění sdílení elektřiny skrz veřejnou distribuční soustavu, jasná pravidla nejen pro energetická společenství, ale i distributory a další účastníky trhu nebo možnost účasti obcí jako tahounů komunitní energetiky.

To se do velké míry podařilo, i když mnozí usilovali o opak. Velká výzva v následujících letech nejen pro nás v rámci expertní skupiny Frank Bold, ale samozřejmě i pro všechny další kolegy v oblasti poradenství a energetiky, je teď pomoci našim partnerům a klientům z řad měst a firem s realizací energetických společenství a dalších projektů tak, aby našli smysluplné a po všech stránkách efektivní modely výroby a sdílení elektřiny.