Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Potvrzeno: Německo překračuje limity znečištění vzduchu, další upozornění dostalo i Česko

Aktuálně

Špatná kvalita ovzduší a vysoké koncentrace nebezpečných látek stále ohrožují například obyvatele Ostravska, ale i dalších částí České republiky a Evropy. Pokud jsou látkám, jako je oxid dusíku, prachové částice, nebo benzoapyren, lidé vystavení dlouhodobě, ničí jim zdraví. Usilujeme proto o to, aby se situace zlepšila a státy převzaly odpovědnost za zkvalitňování ovzduší. O dlouhodobém překračování limitů v Německu rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. Další upozornění na neplnění evropské směrnice dostalo i Česko.

Německo neplní limity v Berlíně, Dortmundu či Hamburgu

Začátkem letošního června vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí, v němž uvádí, že v Německu dochází k trvalému a systematickému překračování  zákonných limitů pro oxidy dusíku ve velkých městech jako je Berlín, Dortmund, Hamburg a řada dalších. Podle soudu Německo neplní evropskou směrnici, která stanovuje roční i hodinový limit pro tuto látku. Tento limit byl od roku 2010 do roku 2016 překročen téměř na třetině území Německa.

Rozsudek také uvádí, že proti tomuto překračování limitu nepřijaly německé úřady dostatečná opatření, která by zajistila, že dosažení limitů bude v co nejkratší možné době, což požaduje evropská směrnice.

Oxid dusíku se do vzduchu dostává převážně z lidské činnosti, například ze silničního provozu, zejména pak z vozidel se vznětovým motorem, a průmyslu. Znečištěný vzduch následně může stát za vznikem závažných onemocnění jako například astma či snížená funkce plic.

Limit pro oxidy dusíku překročila i Praha

Další upozornění na překračování limitů pro oxid dusíku dostala také Česká republika. Evropská komise ČR spolu s Belgií a Polskem vyzvala, aby dodržovaly požadavky vyplývající z evropské směrnice o kvalitě ovzduší. Znovu také připomněla, že pokud dojde k překročení tohoto limitu, mají členské státy EU povinnost přijmout opatření, která zajistí, že bude doba překračování co nejkratší. Pro neplnění této povinnosti vede EU s Českou republikou od roku 2016 řízení o porušení smlouvy, tzv. infringement.

Zákonné limity stále neplní řada míst v EU. V Česku byly roční limity pro vypouštění oxidu dusíku překročeny v Praze. Ta navíc momentálně nemá žádný platný plán kvality ovzduší. Překročení limitů se týká také dvou oblastí v Belgii (Brusel a Antverpy) a čtyř v Polsku (varšavská, krakovská, hornoslezská a vratislavská).

Ve Frank Bold se dlouhodobě snažíme kvalitu ovzduší v České republice zlepšovat. Zastupujeme klienty v soudních řízeních o náhradu nemajetkové újmy za život v nadlimitně znečištěném ovzduší, informujeme o nejnovějších právních událostech, krocích Evropské unie a usilujeme o co nejrychlejší přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Podpořte nás a pomozte nám změnit vzduch, který všichni dýcháme, k lepšímu.

Autor

Kristína Šabová

Právnička, aktuálně na rodičovské dovolené