Poradna

Lze zabránit provádění průzkumných vrtů a následné těžbě?

Dozvěděli jsme se, že rada města schválila průzkumný vrt těžařské společnosti. Společnost má nyní souhlas obce a souhlas vlastníka pozemku. Jak můžeme jako občané obce v této fázi postupovat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 2. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

K zahájení geologických prací je vždy třeba povolení Ministerstva životního prostředí. Jako občané se můžete řízení o tomto povolení účastnit prostřednictvím spolku. Pokud již bylo povolení k provedení průzkumného vrtu vydáno, můžete se jako spolek účastnit navazujících řízení např. o zahájení těžby.

Povolení průzkumných vrtů a povolení těžby

Souhlas obce a vlastníka není sám o sobě povolením k zahájení průzkumných vrtů. K zahájení geologických prací je třeba povolení Ministerstva životního prostředí, které se vydává na základě žádosti o stanovení průzkumného prostoru. (1) Zda už bylo takové povolení vydáno, můžete zjistit podáním žádosti o informace na Ministerstvo životního prostředí.

Pokud se při průzkumných vrtech potvrdí výskyt výhradních nerostů, vydá Ministerstvo životního prostředí osvědčení o výhradním ložisku. (2) Toto osvědčení ještě není povolením k samotné těžbě. Těžbu je možné povolit (dle typu zamýšlených prací) ve třech správních řízeních:

  • řízení o stanovení dobývacího prostoru,
  • řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání,
  • řízení o povolení trhacích prací.

Podrobněji se postupu povolování těžby věnujeme v samostatném manuálu.

Účast spolků v těchto řízeních

Spolek, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, se může účastnit všech výše zmíněných řízení. Podmínkou je, že spolek předem požádá správní orgán, aby jej informoval o všech zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Poté, co je spolek informován o zahájení řízení, se musí do osmi dnů přihlásit správnímu orgánu a stane se účastníkem daného řízení. (3) Jaká práva má účastník řízení si můžete přečíst zde.

Žádost o informování o zahajovaných řízeních je třeba podat k příslušnému správnímu orgánu. U řízení o povolení k zahájení průzkumných vrtů se jedná o Ministerstvo životního prostředí. (4) Ve všech ostatních jmenovaných řízeních je příslušným orgánem obvodní báňský úřad. (5)

Poznámky

(1) § 4 a následující zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém ústavu
(2) § 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
(3) § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v případě řízení o povolení k zahájení průzkumných vrtů ve spojení s § 4a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém ústavu
(4) § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém ústavu
(5) § 27 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a § 28 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém ústavu

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty