Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak řešit černou skládku?

Vytvořeno dne 2. 3. 2018.

Objevili jste na procházce černou skládku? Chcete zjistit, na jaký úřad se obrátit, aby ji odstranil a uložil pokutu původci?

K legálnímu provozu skládky odpadu je potřeba řada povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k provozu zařízení s nakládání s odpady od krajského úřadu, u větších skládek integrované povolení apod.). Pokud někdo provozuje skládku odpadu bez těchto povolení, mohou mu příslušné úřady uložit pokuty. Čtěte více o provozu skládek bez povolení.

Jak však postupovat, pokud najdete např. v lese volně pohozenou hromadu odpadků?

Přestupek a trestní oznámení

Za vytvoření menší skládky může uložit pokutu do výše 50 000,- Kč obecní úřad. (1) Tomu můžete podat podnět, ve kterém uvedete, kde jste našli černou skládku a kdo by mohl být jejím původcem.

Pokud se menší skládka nachází v lese, kontaktujte obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten může uložit pokutu do výše 15 000,- Kč. (2) Tuto pokutu může uložit už za pouhé odhození odpadků v lese, stačí tedy i pár pohozených kusů (např. konzervy).

Pokud tyto úřady nereagují, můžete podat podnět k řešení skládky na Českou inspekci životního prostředí. Ta může za černou skládku také uložit pokutu, a to až do výše 1 000 000,- Kč. (3) Lze však očekávat, že se bude zabývat spíše jen většími černými skládkami. Proto doporučujeme primárně se obracet na obecní úřady.

Pokutu konečně může uložit také stavební úřad a to do výše 500 000,- Kč. (4) Zde by se však muselo jednat o stavbu nebo terénní úpravu (např. navážku zeminy, výkop prohlubně do země, do níž by se uložily odpadky apod.). Tomu tedy můžete také podat podnět, ve kterém uvedete, kde jste našli černou skládku a kdo by mohl být jejím původcem.

Výše uvedené postupy však vycházejí z předpokladu, že úřad najde původce skládky a povede s ním řízení o uložení pokuty. V praxi se však dá očekávat, že úřad původce nenajde a přestupkové řízení tak nebude možné zahájit. Aby měl výše uvedený podnět smysl, doporučujeme přiložit k podnětu důkazy směřující k odhalení původce skládky.

Založení velmi rozsáhlé a nebezpečné skládky může být také trestným činem, potom lze na původce skládky podat trestní oznámení. (5)

Ohrožení životního prostředí

Další možnosti postupu vznikají, pokud se černá skládka nachází ve zvláště chráněném území. Pokud se skládka nenachází ve zvláště chráněném území, ale poškozuje přírodu, může obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uložit opatření k nápravě. Tím je buď uvedení do původního stavu (tedy odstranění černé skládky) nebo náhradní opatření k nápravě (např. vyčištění lokality, vysazení nových stromů, pokud uhynuly v důsledku skládky apod.). Pokud však úřady nezjistí původce skládky, nemohou opatření k nápravě uložit.   

Ohrožení vod

Opatření k nápravě a pokutu může uložit také vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jestliže černá skládka ohrožuje podzemní nebo povrchové vody.

Pokud by hrozilo závažné poškození vod a nebylo možné požadovat nápravu po původci, např. pokud by nebyl znám, můžete požadovat po obecním úřadu obce s rozšířenou působností, aby provedl nápravu na náklady kraje (6). Podejte tedy tomuto úřadu podnět, ve kterém uveďte, že jste našli černou skládku a že ohrožuje podzemní nebo povrchové vody a navrhněte, aby skládku na základě § 42 odst. 4 zákona o vodách odstranil.

Zapojte se do vyčištění

Můžete také skládky uklidit sami. Pokud byste chtěli zorganizovat větší úklidovou akci, inspirujte se webem Ukliďme Česko.

 

Poznámky

(1) § 47 odst. 1 písm. i). zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích; Fyzické osobě – podnikateli nebo právnické osobě může uložit pokutu též obecní úřad podle § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
(2) § 53 odst. 1 písm. r) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
(3) § 69 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech
(4) § 178 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon – skládka je černou stavbu nebo terénní úpravou
(5) § 293 a § 298 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku; jde o skládku, na jejíž odstraní by musely být použity náklady ve výši min. 5 000 000 Kč
(6) § 42 odst.4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách


 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty