Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak probíhá SEA u územních plánů a ZÚR?

Vytvořeno dne 23. 8. 2012.

Obsah

Územní plány mají na rozdíl od ostatních koncepcí zvláštní úpravu procesu SEA, která je obsažena přímo ve stavebním zákoně (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; § 36 a násl.). Tato modifikace odráží proces pořizování všech územních plánů. Vyhodnocení vlivů územních plánů na životní prostředí je součástí tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Mimo samotné vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou jeho součástí též samostatné kapitoly týkající se vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000, SWOT analýza, vyhodnocení přínosů územního plánu k naplnění priorit územního plánování a další. Největší váha je ale přisuzována samotnému vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. na vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000.

U krajských územních plánů (tzv. zásady územního rozvoje) se posouzení vlivů koncepce na životní prostředí zpracovává vždy. U územních plánů obcí je situace ještě malinko odlišná, neboť posouzení vlivů na životní prostředí se zpracovává jen tehdy, pokud je tento požadavek uveden v zadání územního plánu anebo v návrhu zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období.

Aby se takový požadavek v zadání či zprávě objevil, je zapotřebí, aby některý z dotčených orgánů, které se k těmto dokumentům vyjadřují, požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí vznesl anebo aby takový orgán nevyloučil vliv na některé chráněné území ze soustavy Natura 2000 (tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti).

Připomínky k vyhodnocení vlivů územních plánů na životní prostředí může shodně jako u ostatních koncepcí podat kdokoli. Tyto připomínky se podávají společně s připomínkami, popř. námitkami, k samotnému obsahu územních plánů a ve stejných lhůtách, které stanoví stavební zákon (viz § 36 a násl. stavebního zákona). Obecně lze říci, že připomínky lze podat nejpozději při veřejném projednání návrhu územního plánu či zásad územního rozvoje.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty