ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Malá vítězství v boji za čistý vzduch

Aktuálně

Zprávy ze světa nás ujišťují, že nejsme zdaleka sami, kdo řeší znečištěné ovzduší a usiluje o změnu. A mnohde se i daří.V Nizozemí právě soud nařídil vládě urychlenou akci, aby se stav ovzduší dostal do normy, v Koreji zavírají elektrárny s čadícími komíny a ve Stuttgartu už dávno neřeší, jestli omezit vjezd aut do města, ale jak ho omezit, protože jinak se vzduch ve městě nezlepší.

Nizozemské ultimátum 

Nizozemská vláda musí do dvou týdnů (!) vydat plán, který umožní v co nejkratší době snížit úroveň znečištění ovzduší v zemi na zákonnou úroveň. To je předběžný soudní verdikt ve sporu o politiku ochrany ovzduší, vydaný tento měsíc.

Jde o spor podobný našim kauzám o PZKO (Programy na zlepšení kvality ovzduší) a řadě dalších sporů běžících v dalších evropských státech. Jde v nich o to, zda vlády dělají dost pro to, aby udržely koncentraci znečišťujících látek v ovzduší pod předepsanou úrovní, jak jim ukládá zákon. Vlády sice vytvářejí politiky a vydávají dlouhodobé strategické plány (u nás jsou to právě PZKO), těm však často schází zaměření na cíl, konkrétnost a měřitelnost zlepšení. Proto teď mnoho z nich posuzují soudy. Více o "českých" sporech zde.

Nizozemský spor je výjimečný tím, že se neomezuje na limity stanovené evropským právem, ale odkazuje i na limity Světové zdravotnické organizace, které jsou přísnější. Zdroj a další informace: Friends of the Earth NL.

Evropský účetní dvůr bude prověřovat účinnost opatření na ochranu ovzduší

Evropský účetní dvůr právě zveřejnil stručný přehled o auditu opatření EU ke snížení znečištění ovzduší. Audit se zabývá otázkou, zda politika EU byla účinná ve snižování zdravotních rizik spojených se znečištěním ovzduší. V rámci souvisejícího testování podrobně zkoumají městské oblasti nejvíce postižené znečištěním ovzduší v šesti členských státech: Brusel (Belgie), Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česká republika), Stuttgart (Německo), Miláno (Itálie), Krakov (Polsko). Audit se vztahuje k aplikaci směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší, která stanovuje techniky měření, kritéria pro posuzování kvality vnějšího ovzduší a závazné limitní hodnoty pro koncentrace hlavních znečišťujících látek EU rovněž spolufinancuje řadu opatření na zlepšení kvality ovzduší, zejména prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů, výzkumných programů EU a programu LIFE.

Korea zavírá uhelné elektrárny, prach ze vzduch mizí

Jikohorejská vláda nechala uzavřít 8 uhelných elektráren starších víc než 30 let a v provincii, kde se nachází nejvíc z nich, poklesla koncentrace jemných prachových částic (PM2,5) v ovzduší o 15 %. Celkově se uzavřením elektráren zamezilo vypuštění 304 tun prachu. Provoz v elektrárnách byl ukončen právě kvůli jejich vysoké prašnosti. Korejská vláda ve svém programu mimo jiné slibuje omezit závislost země na fosilních palivech a poprat se s vysokým znečištěním.

Soud řeší, jaká auta mohou do Stuttgartu

Město Stuttgart je toho pro čistší vzduch ochotné udělat opravdu hodně, ani to však nestačí a soud mu přikazuje přitvrdit.

Město navrhlo sadu opatření, aby snížilo znečištění výfukovými plyny - mimo jiné zavedení mýtného systému a zákaz vjezdu pro majitele aut podle čísla SPZ. Ve srovnání například s našimi modrými zónami jde o poměrně tvrdá opatření, přesto jejich efekt podle soudu nebude dostatečný na to, aby znečištění kleslo na zákonnou úroveň. Město musí podle soudu udělat víc a kompletně zakázat vjezd těch aut s benzínovým nebo plynovým pohonem, která neodpovídají normě Euro 3, a také dieselových aut neodpovídajících normě Euro 6. Vláda spolkové země Bádenska-Württemberska, která je stranou sporu, má měsíc na to, aby se buď odvolala, nebo verdikt přijala. Více info v němčině: tisková zpráva žalobců, tisková zpráva soudu.

Taxi v Oslu bez emisí

Jak by se zlepšil vzduch ve městě, kdyby zmizely veškeré emise z taxíků? V Oslu to budou vědět už za pět let. Do roku 2022 mají být všechny taxíky v Oslu na elektrický nebo na vodíkový pohon. Město plánuje vybudovat mnoho nových čerpacích dobíjecích stanic, které bude taxislužba sdílet i s dalšími vozy.

 

    

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.