Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Povolenky: lidem brát, ČEZu dát

V roce 2009 byl přijat protiústavní přílepek k zákonu o spotřební dani, kterým si Česká republika s pomocí argumentů připravených ČEZem vymohla na EU výjimku, podle níž bude moci v následujícím období rozdat emisní povolenky výrobcům energií zdarma.

Přestože jsme se proti tomuto kroku spolu s dalšími jednotlivci a organizacemi důrazně ohradili, jediný, kdo mohl zvrátit výsledek byl Ústavní soud. Bohužel se v té době nenašel dostatečný počet senátorů ani poslanců, kterým by protiústavnost přílepku vadila.

Do září 2011 musela vláda schválit a předložit Komisi Žádost o bezplatné povolenky s výčtem všech podpořených projektů.

Upozornili jsme politiky na to, že je stále možné přehodnotit situaci a o povolenky nezažádat. Tím by si Česká republika mohla přijít na cca 48 miliard, které by se daly použít na zmírnění dopadů vládních škrtů, nastartování ekonomiky, úsporu energií a snižování účtů za elektřinu domácnostem.

V krátkém čase se k požadavku, aby vláda myslela raději na občany, připojilo několik organizací – např. Svaz českých a moravských bytových družstev spravující zhruba 18 % bytového fondu v ČR s více jak 2 000 000 bydlícími, Odborový svaz Hasičů nebo Svaz odborářů a služeb dopravy - a více než tisícovka jednotlivců.

Přesto vláda žádost nakonec schválila a odeslala Evropské komisi.

Analyzovali jsme odeslanou žádost, z níž vyplynulo, že její obsah je v přímém rozporu s evropskou legislativou a řadě budoucích příjemců povolenek by tato výhoda vůbec neměla být poskytnuta. Kromě poskytnutí samotné analýzy jsme celou věc několikrát diskutovali přímo s odpovědnými úředníky v Bruselu.

Žádost o bezplatné povolenky schválena. Ale s úpravami

V červenci 2012 Evropská komise schválila českou žádost o bezplatné přidělení emisních povolenek v hodnotě přibližně padesáti miliard korun. Česká republika však musela z plánu přidělování povolenek odstranit několik energetických projektů, které nesplňují podmínky evropských předpisů. 

Českou žádost ještě bude Komise přezkoumávat s ohledem na možné narušení hospodářské soutěže

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Laura Otýpková

Stát nabízí podporu komunitním výrobnám elektřiny. Chybí ale legislativa

Ministerstvo životního prostředí začne příští rok s rozdělováním až 150 miliard Kč na transformaci energetiky. Jde o prostředky z takzvaného Modernizačního fondu, které jsou určeny k podpoře investic do čistých zdrojů energie, teplárenství, dopravy či průmyslu. Část financí má podpořit  komunitní energetiku - problém je ale v tom, že se česká legislativa zatím společenství pro výrobu elektřiny nijak nevěnuje. Bude to překážka pro rozdělování miliard? 

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold