ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Znečištění ovzduší je stále největším zdravotním rizikem EU. Pomohou obnovitelné zdroje energie, vyšší energetická účinnost a čistá doprava

Aktuálně

Počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší by mohl být v roce 2030 snížen přibližně o 55% ve srovnání s rokem 2005. To však za podmínky, že členské státy provedou všechna opatření dohodnutá podle stávajících právních předpisů EU k omezování znečištění ovzduší a změny klimatu. Takový je závěr lednové zprávy Evropské komise Druhý výhled pro čisté ovzduší, která představuje vyhlídky na snížení znečištění ovzduší v Evropské unii do roku 2030 a dále. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že čím více členské státy pro ochranu ovzduší a klimatu udělají, tím pozitivněji pocítí zdravotní a ekonomické přínosy svého úsilí.

Znečištění ovzduší je v EU stále největším environmentálním zdravotním rizikem, které způsobuje vznik závažných chronických i akutních onemocnění jako astma, kardiovaskulární problémy a rakovina plic. Skupiny s nižším socioekonomickým postavením jako jsou starší osoby, děti a osoby se špatným zdravotním stavem bývají znečištěním ovzduší postiženy více než běžná populace. Podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí způsobuje znečištění ovzduší v EU přibližně 400 000 úmrtí ročně.

Česko v plnění limitů pokulhává

Pro českou republiku představuje největší problém znečištění ovzduší oxidy dusíku (NOx) a polétavým prachem frakce menší než 10 µm (typu PM10 a PM2.5). Z důvodu dlouhodobého neplnění imisních limitů pro NOx a PM10 vede Evropská komise proti České republice řízení o nesplnění povinnosti (tzv. infringement) a hrozí jí proto odsuzující rozsudek Soudního dvoru EU.

Zatímco Česká republika v plnění svých závazků pokulhává, evropská legislativa se nadále zpřísňuje. V roce 2020 začaly platit nové národní závazky ke snížení emisí podle směrnice o národních emisních stropech a členské státy musely vypracovat dlouhodobé národní strategie ke snížení emisí.

Z lednové zprávy Evropské komise vyplývá, že národní plán snižování emisí České republiky není sám o sobě dostatečný. Aby bylo cílových hodnot dosaženo, musí Česká republika do konce roku 2030 snížit znečištění ovzduší NOx o více než o 30 % oproti roku 2018 a  o více než polovinu v případě znečištění PM2.5. Těchto hodnot bude podle Evropské komise nejlépe docíleno kombinací opatření v oblasti čistého ovzduší, energetiky a klimatu. Za obzvlášť zdravotně i ekonomicky prospěšná jsou považována opatření ke zvýšení podílu nehořlavých obnovitelných zdrojů na spotřebě energie, ke zlepšení energetické náročnosti budov a podpoře udržitelnějších řešení vytápění a chlazení a k celkovému zvýšení energetické účinnosti, jakož i opatření na podporu čisté dopravy.

Zatímco Česká republika v plnění svých závazků pokulhává, evropská legislativa se nadále zpřísňuje. Ilustrační fotografie

Ve Frank Bold se dlouhodobě snažíme ovzduší v České republice zlepšovat. Zastupujeme klienty v soudních řízeních o náhradu nemajetkové újmy za život v nadlimitně znečištěném ovzduší, informujeme o nejnovějších právních událostech, krocích Evropské unie a usilujeme o co nejrychlejší přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Podpořte nás a pomozte nám změnit vzduch, který všichni dýcháme, k lepšímu.